Our solutions

Hög tillförlitlighet

I ZS förenas vår beprövade Atlas Copco-skruvteknik med företagets egna, väl inarbetade konstruktionsrutiner: Utvecklad, tillverkad och testad i enlighet med ISO 9001 ger den dig tillförlitlighet dygnet runt och veckans alla dagar.

Certifierat 100 % oljefri

ZS-blåsmaskiner ger dig 100 % ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 KLASS 0 (2010). Klass 0 innebär att ingen risk föreligger för kontaminering, för skadade eller farliga produkter, för förluster genom produktionsavbrott eller för skada på ditt företags anseende.

Enkel installation

ZS-blåsmaskinerna är tillverkade för enkel integrering i ditt befintliga tryckluftsnät och kan tas i bruk omgående.

Lägg märke till att maskinparken skiljer sig från marknad till marknad: kontakta oss lokalt om du vill ha information om utrustningens tillgänglighet