Our solutions

Enkel installation

Den integrerade designen hos Z-kompressorerna inkluderar invändig rördragning, kylare, motor, smörjning och styrsystem: allt levererat i en enhet som är färdig att ta i bruk. Installationen är felfri, igångkörningstiden kort och ingen extern instrumentluft krävs.

Avancerat övervaknings- och styrsystem

Effektiviteten och tillförlitlighet maximeras med Elektronikon®-systemet som reglerar huvuddrivmotorn och systemtrycket inom ett fördefinierat och smalt tryckband.

Certifierad 100 % oljefri luft

ZT-kompressorerna ger dig 100 procent ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 klass 0 (2010). Klass 0 betyder noll risk för kontaminering, noll risk för skadade eller farliga produkter, noll risk för förluster på grund av stilleståndstid och noll risk för att skada företagets goda renommé.

Atlas Copco ZT >90 kW driver produktionen med suverän tillförlitlighet och effektivitet också i riktigt tuffa förhållanden. De är världens första luftkompressorer med klass 0-certifiering enligt ISO 8573-1 utgåva 3, 2010 och ger helt oljefri luft vilket skyddar din process och dina slutprodukter.

Lägg märke till att maskinparken skiljer sig från marknad till marknad: kontakta oss lokalt om du vill ha information om utrustningens tillgänglighet