Tysk debut för världens största serietillverkade hydraulhammare

HB 10000-hydraulhammaren på tio ton har med åren blivit en internationell bestseller. Nu firar vi vår första försäljning av spettet i Tyskland. Företaget Mendiger Basalt har använt HB 10000 för utvinning av grus sedan januari 2016, och anser nu att det är ett lönsamt alternativ till sprängning tack vare spettets höga energieffektivitet och prestanda.

Hydraulic Breakers Application Story

30 % mer kraft

HB 10000 Mendiger Basalt

HB 10000 används för att bryta basalt från det nedre stelnade magmaflödet i ett brott i närheten av Mendig. Mendiger Basalt har ett nära samarbete med A.B.T. Abbruchtechnik GmbH, som har 12 års erfarenhet som Atlas Copcos säljpartner. A.B.T. har djupgående servicekompetens och hjälper Mendiger Basalt att maximera utvinningen och uppnå högsta tillgänglighet och effektivitet. HB 7000 har använts framgångsrikt i brottet vid Mendig under de senaste tre åren. När den maskinen nådde sin prestandagräns i mitten av 2015, var det ett enkelt beslut att gå över till HB 10000. Mendiger Basalt har länge undersökt alternativa stenåtervinningsmetoder, eftersom stötar försvårar användning av sprängämnen i känsliga områden. Företaget använder hydraulspett för direkt brytning i kombination med alternativa sprängämnen och olika typer av mekanisk demoleringsutrustning. Den här metoden används för att utvinna basaltlava, basalt och tuff i företagets fem brott. I det intilliggande sågverket producerar 50 anställda ballast och makadam samt sågade varor av hög kvalitet.

“Vi hittade rätt tillvägagångssätt med HB 7000, och spettets slagkraft uppfyller våra krav inom många användningsområden (extraktionsprestanda på 120 ton/tim.). Vi kan dock konstatera att vissa områden är i synnerhet fasta och kompakta, och dessa är svårare att bryta. Med cirka 30 % mer slagkraft är HB 10000-spettets prestanda mycket imponerande och har gjort det möjligt för oss att utveckla svårare extraktionsområden kommersiellt.”

Rainer Krings , Vd, Mendiger Basalt

Smidig process, jämförbar kostnad

HB 10000 Mendiger Basalt

Från vänster: Heiko Sterz (Atlas Copco), Ralf Kretschmer (ABT), Rainer Krings (Mendiger Basalt), Dominik Faupel (Atlas Copco)

Efter många års demolering av hård sten utan att använda sprängning, kan den ansvariga chefen i Mendig konstatera att kostnaden för att använda en hydraulspett inte är mycket högre än vid konventionell sprängning, eftersom den totala kostnaden för krossning måste omfatta kostnaderna för eventuella begränsningar som krävs vid explosionsarbeten. Rainer Krings lovordar fördelen att göra materialet redo för krossning i ett arbetssteg. ”Dessutom förlorar vi inte någon tid på grund av säkerhetsåtgärder eller avspärrade zoner som krävs vid arbete med sprängämnen.”