Stäng

4. Bränsleeffektivitet och bränsleautonomi

Service for Power Generators

Tack vare innovativa konstruktionslösningar och förbättrad energieffektivitet förbrukar dagens mobila generatorer nu mindre bränsle än vad som var möjligt för fem år sedan. Det har varit en viktig drivkraft bakom marknadens tillväxt att den senaste utrustningen kan köras längre och mer ekonomiskt. Men alla generatorer är inte likadana, och bränsle kan vara dyrt. Därför rekommenderar vi att du ber två eller tre tillverkare om en prognos för bränsleförbrukningen innan du gör din investering. Även en modulär uppbyggnad bidrar till bränsleeffektivitet. Om man till exempel utgår ifrån en typisk industriapplikation som riktlinje kan användning av en 1 MVA generator som primär strömkälla innebära att upp till 1 677 liter bränsle går åt varje dag. Det kan jämföras med ca 1 558 liter bränsle om tre generatorer på 325 kVA gör samma jobb. Det övertygande resultatet är att man i detta fall sparar 30 000 euro på bränsle varje år, för att inte tala om minskningen av CO2-utsläppen med 85 ton per år. I dag kommer det allt fler bränslealternativ för generatorer, bland annat biogas och naturgas. Marknaden är under utveckling, men det är viktigt att du diskuterar de nya tekniska lösningarna med en tillverkare innan du investerar i en ny generator.

Generatorer