Stäng

1. Storleken har betydelse

family QAS mobile diesel generator products

Det viktigaste att tänka på när man väljer storlek på generatorn är de höga stötströmmar som uppstår när elektriska motorer och transformatorer startas, som oftast uppgår till sex gånger strömmen vid full belastning. Stötströmmarna för den typ av högeffektiva motorer som används i dag kan dock vara nästan det dubbla. Därför har det blivit praxis att använda kVA-kraven för start av motor och transformator som utgångsvärde för att välja storlek på generatorn. Den strategin leder ofta till generatorer som är överdimensionerade för motorns körbelastning och inte är anpassade efter vad användningen faktiskt kräver. Dessutom glömmer man då andra viktiga faktorer som har betydelse för valet av storlek, bland annat harmoniska övertoner som orsakas av drivning med variabel frekvens och sekventiell start av motorer. När motorer eller transformatorer startas kan dessutom stora spännings- och frekvensfall uppstå om generatoruppsättningen inte har rätt storlek. Andra belastningar som är anslutna till generatorn kan också vara mer känsliga för spännings- och frekvensfall än motorn eller startmotorn, vilket kan ställa till problem. Lyckligtvis finns det hjälp att få. Nu kan många generatorer utrustas med lösningar som klarar de extra spänningsuppbyggnadssystem som krävs. Vanligen finns det två alternativ: permanentmagnet eller hjälpvindning. Med hjälp av återstående uppbyggnadsström förser båda dessa generatorn med tre gånger märkströmmen för att täcka stötströmstoppar från elmotorn underminst tio sekunder. I vissa fall finns det ännu mer avancerade alternativ. Vissa generatorer har till exempel en digital automatisk spänningsregulator (D-AVR) som är särskilt konstruerad för att hantera de höga stötströmmarna i samband med start av motorer och transformatorer. Vid vissa användningar kan operatörerna använda denna typ av spänningsregulator för att skala ner generatorns behov eftersom det transienta strömförloppet hanteras bättre. Ett annat alternativ kan vara att använda ett ”Close Before Excitation”-system som stänger av just när motorn sätter igång. På så sätt kan spänningsuppbyggnaden ske gradvis med ökningen av motorns hastighet, vilket ger en mycket mjuk start för belastningar anslutna till generatorn. Detta är särskilt användbart för upptransformering i installationer där medelhög spänning krävs. Därmed är det inte längre nödvändigt att köpa större generatorer än vad som krävs för att hantera den initiala strömvågen vid start. Med smart styrning av generatorns spänning går det dessutom att sänka bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna samt utöka livslängden.

Generatorer