Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

3. Kontrollsystem och krafthantering

QAS 30

Det perfekta kontrollsystemet ska ha många funktioner. Det ska till exempel gå att fjärrstarta och programmera maskinen och visa varningar, bland annat om låg bränslenivå och andra prestandaparametrar. Dessutom ska det gå att få fram många olika analysdata. Det gör att kraftenheten kan utnyttjas mer effektivt och ger samtidigt en värdefull översikt över användningsprocessen.

Många generatorer har nu PMS, Power Management Systems, vilket är särskilt lämpligt vid uthyrning genom att generatorerna blir användningsfärdiga och går snabbt och enkelt att konfigurera. PMS ger möjlighet att optimera generatorernas bränsleförbrukning och prestanda efter vad belastningen kräver genom att enheterna startas och stoppas vid ökning respektive minskning av belastningen. Systemet förebygger dessutom motorskada på generatorerna på grund av körning med låga belastningsnivåer, vilket förlänger deras användbara brukstid.

Generatorer