Kontrollsystem och krafthantering - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

3. Kontrollsystem och krafthantering

Det perfekta kontrollsystemet ska ha många funktioner. Det ska till exempel gå att fjärrstarta och programmera maskinen och visa varningar, bland annat om låg bränslenivå och andra prestandaparametrar. Dessutom ska det gå att få fram många olika analysdata. Det gör att kraftenheten kan utnyttjas mer effektivt och ger samtidigt en värdefull översikt över användningsprocessen. Många generatorer har nu PMS, Power Management Systems, vilket är särskilt lämpligt vid uthyrning genom att generatorerna blir användningsfärdiga och går snabbt och enkelt att konfigurera. PMS ger möjlighet att optimera generatorernas bränsleförbrukning och prestanda efter vad belastningen kräver genom att enheterna startas och stoppas vid ökning respektive minskning av belastningen. Systemet förebygger dessutom motorskada på generatorerna på grund av körning med låga belastningsnivåer, vilket förlänger deras användbara brukstid.

Generatorer