Stäng

2. Modulär kapacitet

QAC containerized generators parralel broad

Även om du börjar med bara en enhet är det en god idé att fråga tillverkaren hur du kan parallellkoppla en generator till andra och skapa en moduluppbyggd kraftenhet. Är generatorn utrustad med den kapaciteten som standard? Och hur lång tid tar det att para två enheter? Med många generatorer kan processen ta mindre än 10 minuter, men alla generatorer ger inte den möjligheten. Därför rekommenderar vi starkt att du innan du investerar i en generator tar reda på om möjligheten finns, ifall du skulle behöva den i framtiden. När användningsfärdiga generatorer samordnas med ett nätverk av styrenheter kan de slås på och av efter behovet av strömförsörjning på arbetsplatsen vid olika tider. Under perioder med låg belastning kan till exempel bara en eller två vara i drift, vilket ger bättre bränsleekonomi. Och när behovet är stort kan i stället alla enheter vara aktiva. Det finns många andra fördelar med modulär kapacitet. För det första förbättras utrustningens tillförlitlighet eftersom övriga enheter kan klara strömförsörjningen genom högre uteffekt ifall en enhet skulle fallera. För det andra blir servicekostnaden lägre och serviceintervallen längre eftersom hela strömförsörjningen inte måste stoppas under nödvändig service.

Generatorer