Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

2. Modulär kapacitet

QAC containerized generators parralel broad

Även om du börjar med bara en enhet är det en god idé att fråga tillverkaren hur du kan parallellkoppla en generator till andra och skapa en moduluppbyggd kraftenhet. Är generatorn utrustad med den kapaciteten som standard? Och hur lång tid tar det att para två enheter? Med många generatorer kan processen ta
mindre än 10 minuter, men alla generatorer ger inte den möjligheten. Därför rekommenderar vi starkt att du innan du investerar i en generator tar reda på om möjligheten finns, ifall du skulle behöva den i framtiden.

När användningsfärdiga generatorer samordnas med ett nätverk av styrenheter kan de slås på och av efter behovet av strömförsörjning på arbetsplatsen vid olika tider. Under perioder med låg belastning kan till exempel bara en eller
två vara i drift, vilket ger bättre bränsleekonomi. Och när behovet är stort kan i stället alla enheter vara aktiva. Det finns många andra fördelar med modulär kapacitet. För det första förbättras utrustningens tillförlitlighet eftersom övriga enheter kan klara strömförsörjningen genom högre uteffekt ifall en enhet skulle fallera. För det andra blir servicekostnaden lägre och serviceintervallen
längre eftersom hela strömförsörjningen inte måste stoppas under nödvändig service.

Generatorer