6modeller

30bar

upp till

600L/S

flöde på upp till

Du väljer kraftkälla – vi tillhandahåller resurser för att generera tryckluft.

Vi tillhandahåller alla de komponenter som behövs för att generera högkvalitativ tryckluft, utom motorn! Kraftuttagsenheter är ett ekonomiskt och effektivt sätt att producera tryckluft på genom att utnyttja en befintlig kraftkälla, t.ex. motorn i en lastbil eller en stor industri- eller jordbruksutrustning. Dessa enheter har blivit förstahandsvalet för OEM-tillämpningar över hela världen. De är kompakt konstruerade med minsta möjliga utrymmesbehov – de är konstruerade för att passa dina behov.

Vi kan även tillhandahålla kompletta kraftaggregat där motorn ingår i paketet. Detta är mer en ”plug and play”-lösning som syftar till att driva små till stora borraggregat och många andra användningsområden.

Modeller: OAV 4, OAH 2, ORV 10, ORX 10, ORV 12, ORX 12

Hämta bibliotek

  • PTO compressors brochure english 964.6 kB, PDF
  • PTO compressors leaflet Dutch 756.6 kB, PDF
  • PTO compressors leaflet French 763.4 kB, PDF
  • PTO compressors leaflet German 765.8 kB, PDF
  • PTO compressors leaflet Russian 784 kB, PDF

load more

Discover our high-pressure booster compressors

Loading...

Dynamic Flow Boost

Learn how the Dynamic Flow Boost principle can improve your drilling efficieny.

Loading...

Along with a standard product range, we also offer a custom engineered range of products. We structure the design of these products through a global competency center in Antwerp, Belgium but our customized solutions are sold, supported and serviced locally, in over 180 markets. We can group these solutions into following categories.