belysningsmasten V4W

Passar för höga höjder och extrema förhållanden

Kontakta oss

90Timmar

drifttid

160liter

Större bränsletank

4000m2

Ljustäckning

6000timmar

Lampans hållbarhet och livslängd

Större bränsletank och låg förbrukning

Möjliggör längre drifttider mellan tankning

Hardhat-huv

Ger maximalt skydd av inre delar

8 kW-motor

För extrema förhållanden

Behöver du belysning på hög höjd och i extrema förhållanden?

belysningsmasten v4w för extrema omständigheter

En belysningsmast som passar de mest krävande miljöerna.

HiLight V4W har skapats för att prestera på höga höjder och i extrema förhållanden, tack vare dess 8 kW-motor.
Och den större bränsletanken och låga förbrukningen möjliggör längre drifttider mellan tankning. HardHat®-huven garanterar maximalt skydd av inre delar.

Hämta broschyren

  • HiLight light tower range english 2.6 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Turkish 2.6 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet German 4.2 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet French 4 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Dutch 1.7 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Spanish 2.7 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Swedish 4 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Russian 2.7 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Polish 2.7 MB, PDF
  • Hilight light tower leaflet Italian 2.7 MB, PDF