Stäng

Fem tips som hjälper dig att välja en dränkbar pump

25 jun 2021

Elektriska dränkbara pumpar

I en dränkbar pump är drivmotorn och de elektriska komponenterna helt inneslutna i ett vattentätt och slutet utrymme som gör att enheten kan användas helt nedsänkt i vatten. Tack vare dess närhet till vätskan som pumpas krävs mindre energi. Eftersom det är enklare att trycka fram i stället för att dra vätskor använder den dränkbara pumpen direkt tryck för att tvinga vätskan genom slangen i stället för att utnyttja sugeffekten ovan jord. Faktorer som åtkomst till platsen, grävdjup eller höjd kan också skapa utmaningar med suglyft för de flesta typer av pumpar över marken.

Elektriska dränkbara pumpar för avvattning ger bärbarhet, enkel hantering och finns i allmänhet i ett märkeffekts- och kapacitetsområde som gör dem väl lämpade för grundvattenskontroll, inklusive nödtillämpningar, som vid översvämningar eller gruvor och byggen, eller situationer där en pump med kompakt format behövs, till exempel vid avtappning av en sedimenttank. De är också användbara för tillämpningar där dieselpumpar inte kan användas, till exempel gruvbrytningsmiljöer under jord eller där utsläpp inte är tillåtna.

De dränkbara pumparna kan användas för timmar och till och med dagar av obevakad avvattningspumpning och uppfylla de stränga kraven på att pumpa upp vatten från stora djup eller sänka grundvattennivån även i de tuffaste miljöerna. Dränkbara pumpar har kunnat köras under 10 000 timmar utan tillsyn (även om 2 000 timmar är det rekommenderade serviceintervallet). Eftersom de är undervattensenheter kan de fortsätta arbeta under is under kalla förhållanden, så länge pumpen är helt nedsänkt i vätskan. När så är lämpligt för uppgiften erbjuder elektriska pumpar miljömässig kompatibilitet. Tyst drift är till exempel en viktig funktion när de är placerade i befolkade områden eller används i nattarbete.

Här är de fem viktigaste faktorerna du bör fokusera på när du väljer att köpa eller hyra en elektrisk dränkbar pump:

Hållbarhet

Överlägsen konstruktionskvalitet är en stor fördel med nyare elektriska dränkbara pumpkonstruktioner, som kan utrustas med användbara extrafunktioner som tätningssystem, justerbara slittåliga nitrilgummidiffusorer och igensättningsfria härdade kompressorhjul av kromlegerat stål för att förbättra hållbarheten. Livslängden för en dränkbar pump kan förlängas ytterligare om den är utrustad med avancerade funktioner, till exempel temperaturmätare, för att förhindra att motorn överhettas. En annan funktion är rotation och teknik för skydd mot fasfel. Den här tekniken förhindrar risken för att kompressorhjulet roterar i fel riktning och stoppar pumpen i händelse av fasfel

Portabel

En säker och effektiv placering av en pump i vatten är avgörande för att få en enkel avvattning. Därför strävar tillverkarna efter att utveckla dränkbara pumpar som är lätta och enkla att hantera. Det finns nu mindre modeller som endast väger 9 kg. Du kan till och med få ett flöde på cirka 1 300 liter per minut med en pump som bara väger 20 kg.

En del av den här viktminskningen beror på att eldrivna enheter i allt högre grad är konstruerade med aluminiumstommar som är gjorda för att motstå och minska mängden korrosion som kan bildas. Det leder till enklare hantering, installation och service, vilket gör all skillnad i världen när en användare är ute vid vattnet och behöver börja pumpa snabbt.

Servicemöjligheter

För enkelt underhåll rekommenderar vi att du överväger dränkbara pumpar baserat på modulära konstruktionsprinciper. Detta förenklar separationen av viktiga delar och ger enkel åtkomst till elektriska komponenter. Idealt ska alla rostfria stålfästen vara av samma storlek så att ett verktyg kan användas för att byta tätningar, kompressorhjul och andra delar på bara några minuter. Vissa modeller kan även utrustas med service på plats och reservdelssatser, vilket krävs för fjärrdrift.

Kapacitet

För närvarande erbjuder alternativ med medelhög till stor kapacitet en maximal effekt omkring 54 kW och kan normalt hantera flöden från 225 till 16 500 liter per minut med en maximal tryckhöjd på 85 meter. Pumpar med högre tryckhöjd finns dock också tillgängliga på marknaden. För mer krävande tillämpningar kan elektriska dränkbara pumpar utrustas med igensättningsfria härdade kompressorhjul, och vissa enheter kan hantera uppslammade fasta partiklar på upp till 50 mm, beroende på modell och specifikation.

Energieffektiv prestanda

Pumpdriften handlar inte om att pumpa vatten till vilken kostnad som helst, och det är viktigt att ta hänsyn till energieffektiviteten. Därför utrustas nu elektriska dränkbara pumpar med högeffektiva elmotorer som kräver minskad startström och kan i vissa fall förbruka upp till 20 procent mindre energi än tidigare modeller.

elektrisk dränkbar pump för slurrytillämpningar

WEDA L dränkbar pump för slurrytillämpningar

Hrishi Kulkarni

Hrishi Kulkarni

Product Marketing Manager – dränkbara pumpar