Stäng

En välpackad lösning för Australiens senaste servicerigg för oljekällor

När Easternwell, ett företag inom oljeservice- och borrindustrin i Australien, behövde utöka sin maskinpark med arbetsriggar visade det sig att Atlas Copcos kompakta TwinAir-kompressorer och boosters är unika på marknaden.

2 feb 2022

Service för olje- och gaskällor

Easternwell oljerigg

Easternwells Advantage Light Rig Extra i arbete med att underhålla en oljekälla

Easternwell är ett dotterbolag till Broadspectrum och är en väloljad aktör inom service för oljekällor. Med en imponerande historik inom utveckling av innovativa lösningar som ökar säkerheten, effektiviteten och verksamhetens hållbarhet är Easternwell en pålitlig partner till Australiens största resursföretag. Företaget levererar ett komplett utbud av källservicearbeten för olje- och gasindustrin och bygger för närvarande Australiens nyaste rigg för källservice - Advantage Light Rig Extra eller ALRx - för att ytterligare förbättra leveransen av viktiga tjänster. Atlas Copco valdes som partner när det gäller tryckluftsförsörjning.

Högt tryck med minsta möjliga avtryck

Atlas Copcos TwinAir-kompressor och högtrycksbooster ryms på en släpvagn, enligt begäran från Easternwell

Atlas Copcos TwinAir-kompressor och högtrycksbooster ryms på en släpvagn, enligt begäran från Easternwell

Easternwell behöver mycket tryckluft för källserviceverksamheten, men den måste vara så kompakt som möjligt. De beställde sju Atlas Copco TwinAir-kompressorer och sju boosters vilket motsvarar totalt 870 kubikmeter luft i minuten med ett tryck på upp till 69 bar. Hela denna potential är förpackad så effektivt som möjligt för att minska transportkostnaderna.Easternwells projektledare Gareth Ross säger: ”Riggen har förbättrat fjärrdriften, och en förenklad upp- och nedriggningsprocess gör det säkrare för våra riggarbetslag på fältet. Atlas Copcos kompressorer gav stöd för den här konstruktionen eftersom vi kunde montera en TwinAir och Booster på en släpvagn.” Transport och flexibilitet är viktigt för Easternwell eftersom riggar och utrustningspaket ska vara enkla att sätta upp och riva ned på varje anläggning.

Easternwells riggpaket är modulära och konstruerade för att begränsa manuell hantering samtidigt som produktiviteten upprätthålls

Easternwells riggpaket är modulära och konstruerade för att begränsa manuell hantering samtidigt som produktiviteten uppehålls.

Atlas Copco har samma filosofi när det gäller tryckluftspaketen: kompakt, enkelt att flytta och flexibelt nog att möjliggöra många olika tillämpningar. Atlas Copcos kompressorer levereras med en intuitiv styrenhet som gör att operatören kan välja ett visst tryck eller ställa in flödet med en knapptryckning.

Daniel Zec, Australia’s Business Development Manager for Atlas Copco Power Technique
appliceringsplats easternwell oljerigg service atlas copco-boosters och twinair

Appliceringsplats

Tillförlitlighet i brännande hetta

Easternwell levererar högkvalitativa tjänster och företaget strävar efter att arbeta med leverantörer som vet att drifttid är nyckeln. Även i den heta och ogästvänliga australiensiska vildmarken där temperaturen kan överstiga 45 °C måste Easternwells utrustning drivas kontinuerligt och tillförlitligt. Atlas Copcos kompressorer är byggda och testade för att prestera under Australiens unika förhållanden.”Atlas Copcos kompressorer är särskilt lämpade för vår verksamhet på grund av deras hållbarhet och låga bullernivåer. Många av våra riggpaket har uppgraderats så att de omfattar Atlas Copco-kompressorer för att uppnå servicevänlighet för hela vår riggflotta.” Och med ett omfattande nätverk av serviceplatser kan Easternwell alltid lita på att det finns en körklar processor, oavsett vart deras nästa projekt tar dem.

Portabel specialutrustning

Upptäck vårt sortiment av boosters med högt tryck, kraftaggregat, Zone 2-kompressorer, kvävgasgeneratorer och mycket mer.

En välpackad lösning för Australiens senaste servicerigg för oljekällor

explainer icon