Stäng

Hållbar flytt av Varbergs industrihamn, med hjälp av eldrivna kompressorn E-Air

Staden Varberg är under förändring och vid flytten av industrihamnen stabiliserar Svenska dmixab marken på ett hållbart sätt med hjälp av den eldrivna kompressorn E-Air H250 VSD och en slaggprodukt från cementproduktion. Ägaren, Nibben Peterzéns, hälsar välkommen till byggarbetsplatsen samtidigt som han instruerar en av sina operatörer och det märks tydligt att han har nästan 40-års erfarenhet.

Du behöver bara trycka på Start, E-Air H250 VSD reglerar själv varvtalet så det behöver du inte tänka på!

Nibben Peterzéns, ägare på Svenska dmixab
The slag product is blown into the ground with the E-Air compressor

E-Air transporterar slaggprodukten från behållarna ner i marken, där den mixas.

Blicken i Nibben Peterzéns ögon är alert och efter en kort stund på byggarbetsplatsen förstår man att inget undgår hans ögon. Nibben berättar att han har arbetat med markstabilisering i stort sett hela arbetslivet och erfarenheten sträcker sig över projekt i Norden, Thailand och USA men han är även en efterfrågad föreläsare i ämnet. Att Svenska dmixab och Nibben är specialister inom området får vi bekräftat när han berättar att Vägverket konsultar honom när det råder osäkerhet kring markförhållanden, vid framtagning av underlag för upphandlingar.
Farehamnen

Illustration av blivande Farehamnen från Varbergs kommun

Den här gången är det i staden Varberg på västkusten i Sverige som ett av teamen inom Svenska dmixab arbetar. Här pågår flera omfattande infraprojekt med flytt av industrihamnen ut från centrum och omdragning av delar av järnvägsdepån som start. Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden med värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport, där ett bostadsområde med cirka 2000 nya lägenheter ska uppföras. Samtidigt kommer Varberg att få en ny, modern och effektiv hamn.
Projektet med den nya industrihamnen Farehamnen pågår till 2024. Hamnen är redan idag Sveriges största hamn för export av sågade trävaror och målet med flytten är fortsatt expansion. Det är här som Svenska dmixab skapar stabiliserande pelare (på 25 m djup) i marken genom att blåsa ner en slaggprodukt med hjälp av den eldrivna kompressorn E-Air 250 VSD, där den mixas med leran och vattnet som finns i jorden. Tekniken kallas för torrmetoden och den används mycket i Norden eftersom leran efter inlandsisen har speciellt passande egenskaper. Det är multicementpelarna som kommer hantera lasterna som uppstår på terminalytan. Eftersom E-Air inte avger koldioxidutsläpp eller buller ger det, tillsammans med valet av slaggprodukten, projektet en sammantagen bättre hållbarhet, något som beställaren värderar högt.

För oss är det givet att bidra till bästa möjliga hållbarhet i projekten, därför väljer vi alltid att använda den eldrivna kompressorn E-Air där det är möjligt, säger Nibben Peterzéns. Vi redovisar ju våra utsläppssiffror månadsvis och vill ju visa beställarna att vi ligger i framkant. Det är win – win för både miljön och alla i projektet!

Nibben Peterzéns, ägare på Svenska dmixab

FöretagSvenska dmixab
Företagets storlek: cirka 55 anställda
Plats: Kontor i Brämhult och verkstad i Kungsbacka, där de bygger sina egna maskiner, Sverige
Typ av verksamhet: specialister på djup- och masstabilisering 

dmixab_4.png
Välj variabel vs fast hastighet på E-Air
Electric mobile compressor with Variable Speed Drive
Välj variabel vs fast hastighet på E-Air
Beräkna hur mycket du kan spara med el
lightbulb with small tree and money stack on soil in nature sunset background. concept saving energy
Beräkna hur mycket du kan spara med el

2022 Elektriska mobila luftkompressorer Nyheter och evenemang Kundberättelse 2022 Mobila kompressorer Mobila kompressorer Anläggning

Hållbar flytt av Varbergs industrihamn, med hjälp av eldrivna kompressorn E-Air

explainer icon