Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Så här väljer du rätt nitstorlek

Trots alla framsteg inom fastsättningsmetoder, såsom limning och åtdragning, är nitning fortfarande en av de främsta metoderna inom industrin för flygplansmontering och även inom annan lätt konstruktionsindustri där höghållfast plåt inte är svetsbar.

30 jun 2020

Det finns flera skäl till att använda nitningsmetoden, bl.a. låg installationskostnad, lägre krav på hålförberedelse, hög tillförlitlighet, lätta och hållbara förband tack vare låg vikt, utmattningshållfasthet tack vare hög elasticitet och hållbarhet.

Rivet size
En allmän regel är att niten bör ha en diameter på minst tre gånger tjockleken av den tjockaste plåten som ska fogas samman. Enligt militära standarder ska nitförbandets mothålls huvuddiameter vara större än 1,4 gånger skaftets diameter. Höjden måste sträcka sig 0,3 gånger skaftets diameter. Med alla nämnda parametrar kan du beräkna önskad längd på niten. Toleransen är normalt omkring 1,5 D.

Till exempel, två plåtdelar på 0,050 tum (1,27 mm) ska nitas ihop. Rätt nitdiameter skulle vara 3 × 0,050 = 0,150 tum (3 × 1,27 = 3,81 mm).
En nit på 5/32” (0,156 tum, 3,96 mm) skulle användas. Metalltjockleken är 0,050 + 0,050 = 0,10 tum (1,27 + 1,27 = 2,54 mm), och 1,5 D är 0,234 tum (5,94 mm), så nitens totala längd skulle behöva vara 0,10 + 0,234 = 0,334 tum (1,27 + 5,94 = 7,21 mm).

Se bild nedan:
rivet
I praktiken är den allmänna regeln för nitning, som översyns- och reparationsnitning, att använda samma storlek och huvudstil som används i den intilliggande strukturen. Då uppfylls alla krav på hållfasthet.

En annan fråga rörande nitning är hålförberedelse. Efter val av nitstorlek och placering av plåten ska hålen märkas upp för borrning.

Dessa hålmärken ska stansas med en körnare, bara djupt nog för att påbörja borrningen.
Om körnaren är för hård blir märket för stort och metallen förvrids.
Borrdiametern beror på typen av nit i hålet:

så här väljer du rätt nitstorlek

Observera att borrstorleken är cirka tre tusendels tum större än niten i tabellen.

Innan du börjar borra är det viktigt att kontrollera skicket på borren och om verktyget är korrekt fastsatt i chucken. Klicka här för att kontrollera borrens skick

Efter borrning ska du ta bort grader från hålet utan att fasa av hålets kant.
Ibland kan plåten flytta sig eller bilda ett mellanrum, och i dessa fall måste du använda ytstift eller klämmor som kan hålla ihop plåten när det är dags för nitning.


Relaterad information