Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur man arbetar med borrar

Borrhantering är inte alls lika svårt som det kan verka. Denna artikel sammanfattar användbara tips om det du bör tänka på innan du börjar arbeta med borrar.

30 jun 2020Borra alltid med vassa borrskär! Det här kan inte sägas för många gånger: borrar av hög kvalitet och bra sliputrustning kan bespara dig tid och energi.

Rätt spets kan minska matningskraften med 30 %. Ju mindre kraft du måste använda för att trycka borren mot arbetsstycket, desto lättare är det att styra borren. Därmed blir hålet rakt och runt. Men tänk på att alltid använda borr med delad spets eller förtunnat huvudskär.

Drilling Guide
Förborra stora hål. När håldiametern är större än 5–6 mm i stål överskrider den matningskraft som behövs den som kan erhållas med handhållen borrning. Mer än 70 % av matningskraften förbrukas vid tvärskäret. Om du förborrar med en mindre krondiameter än den du avslutar med kan du minska matningskraften med lika mycket. Väldigt stora hål kan förborras i flera etapper.

Hitta hålet på exakt rätt plats. När du börjar borra glider borren lätt ur läge, särskilt om du använder borr med ett tvärskär. Du kan undvika detta genom att använda en borr med delad spets eller förtunnat huvudskär, markera mitten med en körnare eller använda en borr som kan krypstartas. Du kan också använda mallar – praktiskt när flera hål ska placeras på särskilda platser i förhållande till varandra.

Vid borrning genom två delar samtidigt ska de fixeras vid varandra. Detta är mycket vanligt vid användning av handhållna borrar. För stora och tunga strukturer kan det vara en bra idé att säkra delarna i varandra med en bult eller skruv i det första hålet innan det andra hålet borras.

Förborrning, igen … Ungefär 70 % av matningskraften förbrukas vid tvärskäret (den första krondelen som ska borras) för att sedan arbeta sig igenom materialet. Så snart spetsen har tagit sig igenom blir penetrationsprocessen mycket lättare och borrkronan kan passera snabbt, vilket innebär att den antagligen inte har tid att skära hålet rent. Och borrkronan fastnar. Undvik det här problemet med förborrning.

Borra djupa hål. När längden på hålet är fem gånger större än borrens diameter måste borren regelbundet dras tillbaka för spånavledning. Detta måste upprepas lika frekvent som hålet blir djupare. Doppa borren i olja eller vatten för att kyla den.

Kvalitetshål. Kvalitet är relaterat till rundhet/rakhet, korrekt vinkel och grader bak i hålet. Du kan få bättre kvalitet på hålen genom att välja rätt typ av borr. Det är även viktigt med en rät vinkel mot arbetsytan för att få ett rätvinkligt hål. Du kan också undvika grader bak i hålet genom att borra mot ett underlag och se till att borren är vass.

Korsvisa hål i axlar och rör. Märk hålet med en körnare
Grinding guide
Säkra arbetsstycket i ett läge som ger dig en bra arbetsställning och så att du enkelt kan justera borren.
Vi rekommenderar även att du använder en fixtur som styr borren rakt igenom cylinderns diameter.
Drilling Guide
Sluttande hål. Börja genom att borra en försänkning med en borr med dubbelt så stor diameter som diametern på det sluttande hålet. Detta ger dig en bra utgångspunkt för att borra det sluttande hålet.

Rätt kunskap gör hela jobbet enklare.


Relaterad information