Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Hantera vridmomentreaktionskraft inom tillverkning av tung utrustning och maskiner

5 minut(er) att läsa

Tung utrustning och maskiner

explainer icon

Tillverkning av tung utrustning och maskiner är en viktig bransch, men den står inför specifika utmaningar relaterade till vridmomentreaktionskraft under produktionsprocessen. Hantering av momentreaktion är avgörande för att säkerställa effektivitet, säkerhet och livslängd för både utrustning och tillverkningsprocesser.

Utmaningar med vridmomentreaktionskraft inom tillverkning av tung utrustning och maskiner

Operatörers trötthet och -säkerhet:

 Under tillverkning av tung utrustning och maskiner utsätts operatörer och monteringspersonal ständigt för vridmomentreaktionskrafter. Denna exponeringen kan leda till trötthet och obehag och potentiellt äventyra deras säkerhet. Långvarig exponering mot sådana krafter kan leda till muskuloskeletala problem som kan skada personalens hälsa. När enheter som absorberar reaktioner, t.ex. reaktionsstänger, används föreligger det en risk för en klämpunkt som kan utgöra en säkerhetsrisk för operatören. Tillgång till nöjd och frisk personal är en av de viktigaste faktorerna för att undvika minskad produktivitet.

Flexibilitet:

Användning av komponenter som vridmomentarmar och vridmomentrör för att hantera reaktionskraften kan begränsa verktygets rörelseområde, vilket leder till bristande flexibilitet i produktionen. Även om dessa komponenter är mycket bra för att hantera vridmomentreaktionskraft är de normalt konstruerade för en viss arbetsplats, vilket kan göra det både svårt och kostsamt när ombalansering av produktionslinjen behövs.

Lösningar för hantering av vridmomentreaktion i tillverkning av tung utrustning och maskiner

Verktyg med låg reaktion:

 Verktyg med låg reaktion, som även kallas reaktionslösa verktyg eller nollreaktionsverktyg, är konstruerade för att minimera eller eliminera reaktionskrafter i tillverkningsprocessen. Dessa verktyg används vanligtvis i tillverkningsmiljöer och är särskilt användbara för tillämpningar som kräver högt moment. 
Läs mer om våra verktyg med låg reaktion här

Pneumatiska pulsverktyg: Pneumatiska pulsverktyg använder komprimering av hydraulvätska för att skapa en ”puls” som omvandlas till moment som appliceras på fästdonet. Till skillnad från en momentnyckel där en metallhammare slås mot ett städ och skapar en kraftig vibration skapar den komprimerade hydrauloljan en mindre vibration och i princip ingen momentreaktion mot operatören.
Elektriska pulsverktyg: Elektriska pulsverktyg fungerar på liknande sätt som pneumatiska pulsverktyg, men de är utrustade med sensorer och reglage som innebär att de kan kompensera för vridmomentreaktionskrafter i realtid. Dessa verktyg är mycket mångsidiga och lämpliga för olika tillämpningar inom tillverkning av tung utrustning och maskiner, t.ex. TBP som är vårt sladdlösa pulsverktyg med pistolgrepp. Läs mer om TBP här.

Vridmomentreaktionsenheter:

Vridmomentreaktionsenheter, t.ex. vridmomentarmar och -rör, är mekaniska enheter som ger stöd och stabilitet under tillverkning av tung utrustning och maskiner. De kan justeras så att de absorberar vridmomentreaktionskrafter och minimerar inverkan på teknikern och den maskin som produceras. Vridmomentarmar är ett populärt alternativ för tillämpningar där hög precision och kontroll är väsentligt. Atlas Copco erbjuder vridmomentarmar och -rör både som standardprodukter och som specialkonstruerade lösningar

Ergonomisk design:

Säkerställande av ergonomisk utformning av arbetsstationer och utrustning som används under tillverkning av tung utrustning och maskiner kan hjälpa till att minska den belastning på tekniker som orsakas av momentreaktion. God ergonomi minskar risken för muskuloskeletala störningar och förbättrar arbetsplatsens övergripande säkerhet och effektivitet.
Läs våra berättelser med fokus på ergonomi här

Sammanfattning

Tillverkningen av tung utrustning och maskiner står inför stora utmaningar relaterade till vridmomentreaktionskraft, vilket kan medföra allvarliga följder för säkerhet, precision och övergripande produktivitet. Men med implementeringen av lösningar som verktyg med låg reaktion och vridmomentarmar kan de negativa effekterna av momentreaktion avhjälpas avsevärt. Dessa tekniker skyddar tillverkningsoperatörernas välbefinnande och förbättrar dessutom även effektiviteten och precisionen i olika produktionsprocesser. I takt med att branschen för tillverkning av tung utrustning och maskiner fortsätter att utvecklas förblir hantering av vridmomentreaktionskraft en viktig del av driftsexpertis och säkerställa kvaliteten och säkerheten för de produkter som produceras..

Om du vill veta mer om våra produkter och lösningar för tung utrustning och maskiner och hur vi kan hjälpa till kan du kontakta oss idag!

Du kanske är intresserad