Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Så här åtgärdar du de vanligaste felen på nitförband

4 minut(er) att läsa Augusti 17, 2021

I denna artikel får du lära dig vilka som är de vanligaste felen som kan inträffa med nitförband, samt steg för steg för att åtgärda dessa.

Olika typer av fel som kan inträffa med nitförband. De flesta av dem kan bero på användning av fel nitstorlek eller till följd av fel hålförberedelse. Klicka här för att läsa mer om hur du väljer rätt nitstorlek. Här är de vanligaste felen:

1.marks in head of structure close to head.

Märken på huvudet eller strukturen nära huvudet Möjlig orsak är för låga matningskrafter, pistolen studsade av eller pistolen kördes inte i 90 graders vinkel mot strukturen.

Shank is not in the center of bucked head

Skaftet är inte i mitten av det mothållna huvudet. Lutande huvud. Nitmothållet var inte i 90 graders vinkel mot strukturen under hela processen. Troligen fel typ av mothåll.

3.concentric rings in head or on structure around head

Koncentriska ringar på huvudet eller på strukturen runt huvudet. Möjlig orsak är för litet hål i dynan om ringarna uppstår på huvudet eller för stor om de är på strukturen.

number 4

Sprickor i olika former. Kriteriet här är att upptäcka sprickornas typ, placering och grad. Öppna typer har vanligtvis med felaktig värmebehandling att göra. För slutna typer är placering och grad viktigare. Så länge de inte möts är det oftast inga problem. En orsak till sprickor kan också vara att nitningsprocessen är alltför lång.

5.swelled rivets that open the structure

Svullna nitar som öppnar strukturen. Detta orsakas oftast av hålförberedelsen där lite spån har rört sig mellan plåtarna. Du måste ta bort niten och rengöra fogområdet. I vissa fall godtas ett litet mellanrum men aldrig i tankar eller trycksatta flygplanskroppar.

6.open head or gapped head

Öppet huvud eller huvud med glapp. En möjlig orsak är att matningskraften inte anbringats korrekt, med för hög matningskraft från nitmothållet eller för låg från nithammaren. Det är godtagbart i de flesta fall, men inte i tanksektioner i ett stycke eller i trycksatta flygplanskroppar.

Flush type rivets

Öppet huvud på försänkta nitar. Detta kan bero på felaktig urfräsning. Det kan justeras genom användning av nästa nitstorlek (om möjligt) och upprepning av urfräsningen. Om huvudet är för långt upp krävs någon sorts strykning av niten.

Ta bort niten

När du identifierar ett av de fel som beskrivs ovan är det i de flesta situationer möjligt att ta bort den aktuella niten utan dyra resultat. Vanliga metoder för att ta bort en nit är följande:

Removing the rivetNr 1. Borrning för att ta bort en solid nit måste göras från huvudsidan. Välj en borr som är en storlek mindre än niten. Slå ett litet märke i mitten av huvudet. Kontrollera att borren är i linje med niten. Börja borra med låg hastighet genom att försiktigt trycka på avtryckaren. Detta gör det mycket lättare att styra borren och halkrisken minimeras.

Nr 2. Borra hela vägen genom huvudet in i skaftet så att så lite material som möjligt lämnas kvar mellan axel och huvud.

Nr 3. Använd en pinndorn som passar i hålet och bryt av den från skaftet. En liten mejsel kan också användas, men var försiktig så att ytan inte skadas.

Nr 4. Ta bort niten med hjälp av en pinndorn och en lätt hammare och knacka några gånger. Samla upp niten i någon typ av kopp. Om du gör detta noggrant bör hålet inte skadas, och en ny nit kan användas i hålet.

  • Industriell montering