Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Optimerade åtdragningsprocesser går hand i hand med lönsamhet och hållbarhet

4 minut(er) att läsa

Industriell tillverkning är en komplex ekvation med många parametrar som är svåra att få till rätt. Men oftast börjar allt med att det första skruvförbandet fästs och dras åt korrekt. Det kan låta enkelt, men det är det inte. Det är här vår kunskap och erfarenhet kan åstadkomma en mätbar och hållbar skillnad som verkligen lönar sig.

En monteringslinje börjar ofta med en sammanfogningsprocess där två eller flera komponenter mekaniskt fästs vid varandra. Det är absolut nödvändigt att åtdragningen blir den exakt rätta första gången. I och med detta förbättrar resultatet produktiviteten och kvaliteten, faktorer som påverkar lönsamheten och hållbarheten. Men att uppnå detta kan vara en utmaning och ibland kan du behöva lite hjälp från en pålitlig rådgivare.

Atlas Copco Tightening Services är ett serviceerbjudande där vi i förväg identifierar potentiella problem i din åtdragningsstrategi och söker efter lösningar som kan integreras i din nuvarande produktionslinje. Kort sagt hittar vi rätt lösning för just dina monteringsbehov innan vi implementerar dem i produktionen. Vi gör detta genom att utföra en serie bulttester som gör att vi kan upptäcka eventuella problem och därmed fastställa grundorsakerna och de mest optimala lösningarna. Det här koordinerade sättet att fästa och dra åt kan avsevärt förbättra produktiviteten och kvaliteten samtidigt som kostnaderna och miljöpåverkan minskas.
 

Produktivitet

Genom att använda rätt tekniker för åtdragning och vridmoment förbättras produktiviteten och produktionsflödet, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet. Genom att optimera produktionens cykeltider krävs dessutom färre produktionsresurser vilket positivt påverkar hållbarhetsmålen. 
 

Kvalitet

För lös eller hård åtdragning kan leda till ett ökat antal defekter, kasseringar, omarbetningar och driftstopp. Dessa problem påverkar driftens effektivitet vilket leder till lägre lönsamhet. Som om det inte vore nog ökar miljöpåverkan vid skrotning och omarbetning genom den mindre effektiva användningen av insatta resurser. Genom att öka åtdragningskvaliteten längs hela monteringslinjen förbättras lönsamheten samtidigt som de koldioxidutsläpp som hör till tillverkningsprocessen minskas.
 

Användarvänligt

Även i automationens tidsålder utförs de flesta åtdragningar manuellt av stationsoperatörer. Och med detta följer risken för potentiella handhavandefel som oftast orsakas av felaktig utbildning eller operatörströtthet. Adekvat och relevant utbildning gör det möjligt för operatörerna att avgöra om produktionsproblem är verktygsrelaterade eller har att göra med de delar som monteras. Att ha välutbildade operatörer, linjetekniker och representanter för kvalitetssäkring bidrar till att avsevärt förbättra såväl produktiviteten som kvaliteten.

Och här kan Atlas Copcos Utbildningsprogram för åtdragning, som utförs i både klassrum och i digitalt format, erbjuda en väg till förstklassigt operatörsarbete.

Problemet med operatörströtthet åtgärdas genom att se till att operatörerna har rätt verktyg tillgängliga, skapa insikt om när respektive enskilt verktyg ska väljas och hur dessa verktyg används på rätt sätt. God ergonomi och operatörsaktivering är viktiga faktorer när det gäller att implementera en åtdragningsstrategi som förbättrar operatörens upplevelse och driftskvaliteten.
 

Environmental risks in the supply chain


Och slutligen, underskatta inte…

… värdet av förebyggande underhåll. Genom att införa processer för att proaktivt underhålla åtdragningsverktygens funktion, säkerställs inte bara att monteringslinjen kan rulla på utan avbrott, utan det minskar även kassationerna tack vare att befintliga verktyg används i produktionen under längre tid. Atlas Copco ToolCover är ett serviceavtal som är utformat för att minimera fel i produktionslinjen, minska och åtgärda dina underhållskostnader och förbättra din totala produktivitet.

Om du vill veta mer om hur Atlas Copco kan hjälpa till att utveckla och implementera en optimerad och heltäckande åtdragningsstrategi för dina specifika tillverkningsförhållanden och -behov kan du kontakta oss idag!

  • Bilindustri