Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

En ny tolkning av ILS-system

Error Proofing Articles Tool location system Industry 4.0

ILS är här

Total Workstation-teamet på Atlas Copco presenterar stolt förbättrade produkterbjudanden under 2019. De här fantastiska förbättringarna kommer att fortsätta under 2020 och i framtiden.

Produktserien Industrial Location Systems förbättras specifikt för att kunna erbjuda ytterligare system till ett etablerat register. Följande tre system erbjuder olika typer av feleliminering för den ständigt föränderliga monteringstypen som finns idag.

1. SpotPoint

SpotPoint ger styrning på bultnivå för batteridrivna verktyg. Med SpotPoint kan kunden dessutom använda feleliminering på rörliga linjer. Denna helt nya funktion var inte möjlig tidigare med kodarbaserade system.

2. ILG

ILG erbjuder styrning på bultnivå för fixturerade tillämpningar. För tillämpningar som är allt från enkla till mer komplicerade garanterar ILG konsekvent högsta produktionskvalitet. ILG ersätter TPS- och PRS-systemen som Atlas Copco har erbjudit i flera år, där befintliga ledade armar och torsionsrör från Atlas Copco används. Köp ILG nu.

3. ILT

Den senaste produkten som lanseras är ILT. ILT ger kunden möjlighet att låsa ett batteridrivet verktyg i stationen med helt ny, toppmodern trådlös koppling. Även om den här produkten inte erbjuder feleliminering på bultnivå, som SpotPoint eller ILG, ger den här produkten feleliminering på stationsnivå. 

Vi ser fram emot 2020 då vi har många fantastiska saker på gång. Atlas Copcos kunder kommer att bli glada över att få reda på våra förbättringar av alla de här systemen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss idag för en demonstration.