Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Så fungerar Smart Connected Assembly

Smart Connected Assembly är ett nätverk av uppkopplade smarta system där information om monteringsprocessen, användning av monteringsverktyg samt ingående komponenter kan övervakas, kontrolleras, sparas och återrapporteras till överordnat kvalitetssystem och MES-system/produktionssystem. Monteringsprocessen är integrerad med monteringsverktyg och även system för bland annat operatörsvägledning, pick to light-system, 3D positionering och detaljidentifiering.

Produktions- och kvalitetsoptimering genom hela monteringsprocessen möjliggörs genom detaljerad data från sensorer och analys av stora datamängder. Dessutom blir det lättare att upprätthålla en hög kvalitet på åtdragningen i hela monteringsprocessen. Genom en ökad kunskap och kontroll av verktygsanvändningen skapas också förutsättningar för ett effektivt underhåll av monteringsutrustningen. Möjligheten att kunna fastställa underhållsbehovet baserat på analys av stora datamängder gör att tillgängligheten till monteringutrustningen kan garanteras. Livscykelkostnaden minskar då underhållsinsatser endast genomförs då de faktiskt behövs.

Med Smart Connected Assembly förenklas återkopplingen mellan underhåll, produktion och produktutveckling. Eventuella kvalitetsproblem som upptäcks kan spåras tillbaka till monteringen och ingående detaljer. Grundorsaker till kvalitetsproblemen kan identifieras snabbare med en effektiv återkoppling till R&D om det finns behov av konstruktions- och designförändringar.

Atlas Copco Industritekniks produkter och tjänster är utvecklade för att möta de krav som tillverknings- och monteringsindustri ställs inför vid en anpassning till Industri 4.0. Vårt huvudmål är att hjälpa er anpassa verksamheten och bli den smarta fabriken!

Smarta och uppkopplade monteringsverktyg

Kärnan i all utrustning Atlas Copco Industriteknik levererar är verktyg. Verktygsportfolion sträcker sig från smarta skruvdragare med hög precision anpassat för montering vid låga vridmoment, till monteringsverktyg för höghastighetsmontering. Från montering i tung tillverkningsindustri med mycket höga vridmoment och klämkrafter, till de utmaningar som ställs på verktyg anpassade för vitvaruindustrinbilindustri med korta cykeltider. Produktportfolion omfattar även utrustning anpassad för såväl limning och nitning. Alla verktyg, såväl tryckluftsdrivna som elektriska och oberoende av monteringsteknik, tillverkas i flera modeller för att möta marknadens behov och ergonomiska krav.

Intelligensen i de smarta verktygen är uppbyggda utifrån tre faktorer:

  • realtidsregulator och data i verktygen
  • multipla sensorer för att kontrollera och mäta åtdragningsprocessen
  • kabelansluten eller trådlös kommunikation via öppna protokoll och flertalet kommunikationskanaler

Realtidsregulatorn kontrollerar och styr verktyget och är programmerad för att verktyget ska prestera på optimal nivå och handhas på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. Detta för att skydda operatörer och annan personal. Dessutom garanteras säkerheten genom realtidskommunikation med övervakningssystem.

Sensorer använts i de smarta verktygen för att garantera en konsekvent kvalitet och kapacitet. Våra avancerade verktyg är utrustade med sensorer för övervakning av vinkel, moment, hastighet, acceleration, vibrationer, temperatur och energiförbrukning. Allt för att kunna övervaka och kontrollera monteringsprocessen samt för att tydliggöra flaskhalsar och möjliggöra ett förebyggande underhåll. På detta sätt kan rätt åtgärder sättas in vid rätt tid innan det uppstår stopp och störningar i produktionen.

Ett stort antal kommunikationsalternativ underlättar kommunikationslösningar mellan olika utrustningar och mjukvaror samt en fabriks infrastruktur och övergripande produktionssystem. En av de viktigaste fördelarna med smarta och uppkopplade verktyg är möjligheten att kunna samla stora mängder åtdragningsdata som sedan kan användas för big data-analyser av stora datamängder och statistisk modellering. De prediktiva underhållslösningar vi kan hjälpa till att bygga upp baseras på Atlas Copcos kunskap och långa erfarenhet inom montering och åtdragning samt s.k. big data analysis.

Vi hjälper er analysera era datamängder

Vi kan hjälpa er att skapa rutiner för att analysera och se mönster samt trender i stora datamängder. Att kunna dra slutsatser utifrån en smart skruvdragare, en monteringsstation, en monteringslina, en fabrik eller ett helt nätverk av fabriker skapar rätt förutsättningar för att kunna ta faktabaserade beslut utifrån all den data som genereras. Detta har stor betydelse för hela värdekedjan i en verksamhet; från forskning och utveckling till kravställning på leverantörer, produktionsstyrning, kundrelationer och leverantörssamarbeten.

Lär dig mer om Industri 4.0

Vi vill gärna dela våra insikter med dig! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få det senaste kring Industri 4.0 och Smart Connected Assembly direkt till inkorgen. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Artiklar Industri 4.0 och den smarta fabriken

Andra resurser inom Industri 4.0

Webinar om Smart Connected Assembly

I det här seminariumet går vi igenom den fjärde revolutionen som pågår just nu och hur vi stödjer visionen Industri 4.0 med Smart Connected Assembly.

Whitepaper om Industri 4.0

Ladda ner vårt whitepaper om Industri 4.0 och de utmaningar ni står inför, samt de lösningar ni har till hands.

Färdplanen till Industri 4.0

Det finns två perspektiv som måste beaktas när Industri 4.0 implementeras, nämligen affärsutmaningarna och de digitala utmaningarna. Läs mer om hur färdplanen bör utformas.