Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Färdplan för att implementera framtiden

Många tillverkningsföretag implementerar aktivt teknik som en del i den fjärde industriella revolutionen i mindre skala. Men det är vanligt att hinder dyker upp när företag lanserar pilotprojekt och som de aldrig tar sig förbi. Det resulterar i att företag aldrig uppnår fördelarna med uppskalning och interoperabilitet. Vikten av att inte bara skala upp ett ”användningsfall” och en teknik, utan att lyckas med att skala upp flera olika fall och tekniker för att uppnå synergieffekter bör framhävas.

Det finns två perspektiv som måste beaktas när Industri 4.0 implementeras, nämligen affärsutmaningarna och de digitala utmaningarna. Affärsutmaningar innebär till exempel att förstå konkurrensfördelarna med din affärsmodell och hur du kan förbättra den med hjälp av avancerad teknik, snabb beslutsprocess, datasäkerhet och sekretess. Digitala utmaningar kan samtidigt innefatta tillförlitligheten hos data- och nätverkskapacitet, problem med dataägande och dataanalys för att få användbar information.För att kunna identifiera var du är och vilken anpassningsnivå du har kan du beakta sex dimensioner:

Bild 1: sex dimensioner används för att beskriva Industri 4.0-anpassning

Färdplanen för Industri 4.0 är olika för alla företag. Den bör ta ett företag från sin egen individuella startpunkt till den önskade målsituationen. Teknikfärdplanen nedan kan fungera som referens för en utvärdering av nuvarande kapacitet och underlätta diskussionen om ambitionsnivå och önskad framtida kapacitet.

Bild 2: mognadsmodell för Industri 4.0

Utforma färdplanen
Färdplanens utformning börjar med en inledande utvärdering för att fastställa utvecklings- och förändringsbehoven. Börja med en inledande analys där du – gör en bedömning av nuvarande mognadsnivå – lanserar ett pilotprojekt för en produktgrupp där du försäkrar dig om att varje steg i produktionsprocessen förbättras med hjälp av minst två ”användningsfall” som bygger på Industri 4.0-koncept – utformar en heltäckande lösning på hög nivå och definierar var och hur de olika nya kapaciteterna ska förverkligas – utvärderar luckor i alla sex dimensioner och definierar utvecklingsbehov för att uppnå en enhetlig mognadsnivå för alla sex dimensioner, med andra ord se till att mognadsnivå 2.5 uppnås för alla dimensioner – utformar en färdplan med aktiviteter för att eliminera skillnaden mellan den nuvarande och den framtida situationen. Färdplanen är en metod som utformats för att samordna en uppsättning enskilda pilotprojekt och skapa en sammanhängande lösning som förbättrar alla delar av produktionsprocessen. Pilotlösningarna är dessutom anpassade till föredragna tekniker och industrialiserade för att säkerställa stabila och säkra lösningar som kan skalas upp över hela verksamheten.

Atlas Copco har omfattande erfarenhet och kunskap från att stödja kunder i utformningen och utvecklingen av Industri 4.0. En systematisk metod för att utveckla och implementera Industri 4.0-strategier säkerställer affärsfördelar och anpassning. Exempel på denna kunskap är de två färdplaner som presenteras: utforska Industri 4.0 för nykomlingar och skalförändra från konceptpilotprojekt till industrialiserade lösningar

Ta en titt på din färdplan för att fortsätta!