Tar tillverkningen av medicintekniska enheter till nästa nivå - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tar tillverkningen av medicintekniska enheter till nästa nivå

Tillverkare av medicintekniska enheter över hela världen arbetar outtröttligt och modigt för att möta de höga krav som ställs på branschen. Den här globala produktionsökningen av livräddande enheter har placerat den medicintekniska tillverkningsindustrin i en unik position. Produktionslinjens produktivitet måste öka drastiskt för att uppfylla nya produktionskrav.

Dessutom måste enheterna som nu plötsligt måste produceras på kort tid vara av högsta kvalitet.

Vår förmåga att hjälpa produktionslinjer att klara vanliga problem med produktivitet och kvalitet är det som gör Atlas Copco till världens största verktygspartner. Vi vill gärna arbeta tillsammans med din medicintekniska tillverkningsanläggning med våra världsledande verktyg och lösningar under den här tiden.

Förbättra linjens produktivitet

Produktionskraven på livräddande medicintekniska enheter ökar och det är inte längre praktiskt att använda flera skruvmejslar i monteringslinjen. Atlas Copco hjälper din tillverkningsarbetsstation att gå från flera skruvmejslar till en för att minska risken för mänskliga fel och öka vridmomentsförmågan. Det gör du med vårt sortiment av smarta MicroTorque-verktyg. Med våra intelligenta MicroTorque-skruvmejslar klarar du ett stort antal installationsmoment med bara ett verktyg. De är extremt användarvänliga med åtdragningsalternativ i flera steg och konfigurerbara hastigheter.

Lös problemet med flera skruvmejslar i monteringslinjen med MicroTorque Focus 6000-styrenheten. Använd satssekvenseringsfunktionen för att ange ett arbetsflöde, så sköter MTF6000 resten genom att felsäkra åtdragningssekvensen. Det ger både ökad drifttid och produktivitet. Vinkelövervakningsfunktionen kan dessutom upptäcka ofullständig åtdragning, skalade leder och andra problem som ofta orsakas av mänskliga fel.

Skruvar som inte är helt åtdragna hör till det förgångna med avancerade åtdragningsstrategier som förbättrar effektiviteten vid gruppsekvensering. MTF6000:s åtdragningsstrategi för övervakning av klämkraft gör att du slipper ej åtdragna skruvar och trasiga delar genom att användaren kan ange värden för acceptabla slutliga vridmoment och klämvridmoment. Strategin för säteskontroll kompenserar för vridmoment och friktion vid nedgängning, vilket ger ett jämnt klämmoment för varje skruv. Det är särskilt bra för förband med extra nedgängningsfriktion eller sidobelastning från felinriktade delar.

I automatiserade celler kan våra MicroTorque-lösningar bidra till färre skruvplockarfel genom att saknade och felinriktade skruvar upptäcks med vår vakuumpump MT. Vakuumpumpen MT kan enkelt integreras med MicroTorque-systemet vilket minskar omarbetning och skador på komponenter samtidigt som cykeltiderna förbättras.

Bibehåll hög produktionskvalitet i alla händelser

Produktkvalitet är lika viktig som produktivitet nu när efterfrågan på tillverkning av medicinska enheter ökar. Medan din anläggning arbetar för att möta de nya produktionskraven kan Atlas Copco hjälpa dig säkerställa att alla produkter uppfyller hög kvalitetsstandard. Vårt breda utbud av programvaru- och dataanalyslösningar har utvecklats för att passa praktiskt taget alla tillämpningar med lågt vridmoment.

Utan användaråterkoppling eller vägledningsalternativ kan problem med monteringslinjen gå oupptäckta. Brist på data och information om åtdragningsprocessen kan leda till en linje som inte uppfyller standarden 21 CFR Part 820 från FDA, livsmedels- och läkemedelsmyndigheten i USA. Det är extra viktigt att följa föreskrifterna under den här kritiska perioden. Atlas Copco har ett stort utbud av verktyg och lösningar som hjälper dig att se till att tillverkningen av medicinsk utrustning är felfri. Vi garanterar att FDA-standarderna uppfylls med databearbetningstaggar och fullständig spårbarhet.

Våra exakta handhållna skruvdragare med momentgivare ETD MT är byggda med visuella och taktila komponenter som ger återkoppling under fastsättningen och som inte lämnar utrymme för fel. Mjuka vibrationer och ett vägledningssystem med lampor i flera färger varnar användaren när åtdragningen är felaktig. Det, i kombination med gliddetektering, vridmoments- och vinkelgränser och automatiska sekvenser för arbetsflöden, ger till synes oändliga felelimineringsfunktioner.

Gå ett steg längre och införliva vårt verktygspositioneringssystem (TPS) i din arbetsstation. TPS, i kombination med vår SQS-programvara (Scalable Quality Solution), hjälper operatören att installera rätt antal fästelement på rätt plats och i rätt ordning. Programvaran i SQS ger dig bättre produktkvalitet med fullständig spårbarhet i byggprocessen, vilket eliminerar omarbetning och reparationer. Slutligen lagrar ToolsNet 8 all relaterad fästinformation i en databas för fullständig spårbarhet och processförbättring.

I korthet

Atlas Copco är övertygade om att de kan hjälpa dig i dessa ovanliga tider med ett omfattande utbud av produktivitets- och kvalitetshöjande alternativ för din medicintekniska tillverkningsanläggning. Vårt MicroTorque-system är den perfekta lösningen för att uppfylla de specifika standarderna från FDA, livsmedels- och läkemedelsmyndigheten i USA. Vår serie av verktyg och styrenheter, inbegripet MTF6000, ETD MT, vakuumpumpen MT och verktygspositioneringssystem, har visat sig öka effektiviteten i produktionslinjen. Programvaru- och dataanalyslösningar som ToolsNet 8 och Scalable Quality Solution garanterar en felfri produktionslinje varje gång.

Atlas Copco finns alltid här för dig.

Kontakta Atlas Copco idag om du vill veta mer. 

Glöm inte att anmäla dig till vårt kommande webbseminarium Möt utmaningarna inom tillverkning av medicintekniska enheter vid montering med lågt vridmoment. Boka en plats idag.

Artiklar Generell industri Produktivitet Monteringsverktyg