Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Borrning inom flygindustrin

Konsten att borra det perfekta hålet för alla tillverkningsbehov inom flygindustrin

4 minut(er) att läsa November 14, 2023

Det finns många dolda faktorer som påverkar borrningen av ett hål i en applikation för användning inom flygindustrin. Hål kan ha alla tänkbara storlekar och former och borrutrustningen och teknikerna för att få dem korrekta varierar. Här är din guide till den otroligt komplexa borrningsvärlden och hur du kan lyckas med att skapa dem.

Det är inte enkelt att borra ett hål för en applikation inom flygindustrin. Det är snarare ett komplicerat åtagande där olika material, arbetsförhållanden och tekniska krav förenas till en verkligt utmanande uppgift. Därför definieras hål av flera parametrar såsom diameter, längd och toleranser. Hålets diameter avser hålets bredd, medan längden definieras av materialets tjocklek vilket är lika med avståndet mellan materialets två sidor. Toleransen avser de största och minsta acceptabla avvikelserna från hålets önskade storlek.

Förutom storleken kan hål många andra tänkbara former. Raka, koniska, styrhål och tillfälliga hål som alla definieras av sin form. Raka hål är cylindriska och har samma diameter genom hela längden. Koniska hål har å andra sidan en större diameter i ena änden och en mindre i den andra. Styrhål är hål med en liten diameter som borras för att styra borrkronan då det slutliga hålet borras. Slutligen finns det tillfälliga hål som ska fyllas eller pluggas efter användning.


Borrningsprocesser för att det ska bli rätt

Det är viktigt att välja lämplig borrningsprocess för att uppnå ett önskat och korrekt borrat hål. Den vanligaste borrningsprocessen innebär att ett borrskär förs in i arbetsstycket axiellt för att skära ett blindhål eller genomgående hål med en diameter som motsvarar verktygets diameter. Spiralborrar är de vanligaste för borrning av hål men andra typer av borrverktyg, som stegborrar och hålsågar, kan användas för större eller oregelbundet formade hål.

Brotschning är en process som används för att förstora ett befintligt hål till verktygets diameter och få en jämnare finish. Brotschen tar bort endast en liten mängd material och används normalt efter borrning för att uppnå en mer exakt diameter och en jämnare inneryta. Gängning är den process där invändiga gängor skärs in i ett befintligt hål. Det befintliga hålet borras vanligen med den borrstorlek som krävs för att rymma den önskade gängtappen.

Urborrning och försänkning är processer som används för att förstora den övre delen av ett befintligt hål. Urborrning utförs efter borrning för att ge utrymme för huvudet på en bult eller en skruv så att den ligger jäms med arbetsstyckets yta, medan försänkning används för skruvar och gör att skruven kan sitta i jämnhöjd med arbetsstyckets yta utan att den sticker ut.


Några slutliga råd

Med så många varierande parametrar att ta hänsyn till, är det inte förvånande att det kan vara svårt att få ett helt perfekt hål första gången. Det är faktiskt inte ovanligt att det krävs flera sekventiella borrprocesser efter varandra för att uppnå det färdiga, exakta hålet. Genom att förstå de olika borrningsprocesserna och deras specifika tillämpningsområden och matcha dem med rätt verktyg för jobbet är du på god väg mot att skapa det perfekta hålet. Och det på första försöket.
 

Fickguide för borrning i flygindustrin

Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin

Du kanske är intresserad

Fickguide för borrning i flygindustrin
Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin
 
Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin
Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin
Rätt första gången, varje gång. Hur du förhindrar defekter vid flygplansborrning
Rätt första gången, varje gång. Hur du förhindrar defekter vid flygplansborrning
I en bransch där säkerhet är den främsta prioriteten är det bästa sättet att helt enkelt undvika misstag från början. Men om de ändå inträffar finns det sätt att upptäcka och åtgärda dem innan de blir ett allvarligt problem.
 
I en bransch där säkerhet är den främsta prioriteten är det bästa sättet att helt enkelt undvika misstag från början. Men om de ändå inträffar finns det sätt att upptäcka och åtgärda dem innan de blir ett allvarligt problem.
I en bransch där säkerhet är den främsta prioriteten är det bästa sättet att helt enkelt undvika misstag från början. Men om de ändå inträffar finns det sätt att upptäcka och åtgärda dem innan de blir ett allvarligt problem.
Borrningslösningar
Borrningslösningar
Utforska Atlas Copcos borrningslösningar
 
Utforska Atlas Copcos borrningslösningar
Tala med våra experter om borrningslösningar
Tala med våra experter om borrningslösningar
 
  • Flygindustri