Övervakning av vridmoment och vinkel minimerar omarbete - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Så här minimerar du omarbetning genom att övervaka vridmoment och åtdragningsvinkel

Återkallelser och omarbetningar på monteringslinjen kan undvikas genom att övervaka kvaliteten under åtdragningsprocessen så att fel upptäcks omedelbart.

1 jun 2021

Gjuterier och metalltillverkning Myndigheter och försvar Artiklar Generell industri Service och support Tillverkare av originalutrustning Flygindustri Elektronik Boltinglösningar Bilindustri Industriverktyg och monteringssystem Tung utrustning och maskiner Energi Skeppsbygge Järnvägsindustri

Det finns flera sätt att säkra delar och komponenter vid varandra, t.ex. limning, nitning, svetsning och lödning. Men den vanligaste metoden för sammanfogning av komponenter är att använda en skruv för att klämma samman förbanden med en mutter eller direkt till ett gängat hål i en av komponenterna. Fördelarna med denna metod är enkelhet i konstruktion och montering, enkel demontering, produktivitet och i slutändan – KOSTNADEN!

Hur beräknar man vridmoment?

Åtdragningsmomentet är av praktiska skäl det kriterium som vanligtvis används för att ange en skruvs förspänning. Vridmomentet, eller kraftmomentet, kan antingen mätas dynamiskt, när skruven dras åt, eller statiskt, genom att kontrollera vridmomentet med en momentnyckel efter åtdragningen.

How to measure torgue

Vridmoment = KRAFT x LÄNGD


Specifikationer för vridmoment varierar avsevärt beroende på ett förbands kvalitetskrav. Ett säkerhetskritiskt förband i en hjulupphängning i en motorcykel får t.ex. inte ge efter och är därför föremål för mycket stränga toleranskrav.
angle measurement
En högre nivå av kvalitetskontroll fås genom att lägga till åtdragningsvinkeln till de uppmätta parametrarna. I skruvens elastiska område kan den användas för att kontrollera att alla skruvförband finns där, t.ex. att en packning eller en bricka inte saknas. Även skruvkvaliteten kan kontrolleras genom att mäta åtdragningsvinkeln innan tröskelmomentet liksom för slutlig åtdragning.

I sofistikerade åtdragningsprocesser kan vinkeln även användas för att ange sträckgränsen och tillåta åtdragning i skruvens plastdel.

Hur mäter man vridmoment?

Momentmätningar görs enligt en av två principer:

  1. Statisk mätning, när åtdragningsmomentet kontrolleras efter att åtdragningsprocessen har slutförts
  2. Dynamisk mätning, när vridmomentet mäts kontinuerligt under hela åtdragningscykeln.
Övervakning av kvalitet har traditionellt sett inneburit mätning av vridmoment, vilket genererar klämkraft. Men åtdragningsresultaten påverkas även av variationer i friktion eller komponenter. Därför behöver en andra dimension, oftast vridningsvinkeln, också mätas. Genom att styra och övervaka både vridmoment och åtdragningsvinkel upptäcks fel som saknade packningar, felgängning, materialproblem och operatörsfel.Genom att säkerställa kvaliteten i åtdragningen minimerar du dyra återkallelser, omarbetningar och garantianspråk, och undviker att skada ditt goda anseende.

Du hittar fullständig information genom att hämta vår e-bok nedan!

We also provide you with Atlas Copco’s unique tightening consulting solution that optimizes your tightening strategy from design (R&D) to mass production with our tightening laboratory and experts. 

Läs mer!