Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Så här minimerar du omarbetning genom att övervaka vridmoment och åtdragningsvinkel

Återkallelser och omarbetningar på monteringslinjen kan undvikas genom att övervaka kvaliteten under åtdragningsprocessen så att fel upptäcks omedelbart.

10 sep 2019

Industriverktyg och monteringssystem

Det finns flera sätt att säkra delar och komponenter vid varandra, t.ex. limning, nitning, svetsning och lödning. Men den vanligaste metoden för sammanfogning av komponenter är att använda en skruv för att klämma samman förbanden med en mutter eller direkt till ett gängat hål i en av komponenterna. Fördelarna med denna metod är enkelhet i konstruktion och montering, enkel demontering, produktivitet och i slutändan – KOSTNADEN!

Hur beräknar man vridmoment?

Åtdragningsmomentet är av praktiska skäl det kriterium som vanligtvis används för att ange en skruvs förspänning. Vridmomentet, eller kraftmomentet, kan antingen mätas dynamiskt, när skruven dras åt, eller statiskt, genom att kontrollera vridmomentet med en momentnyckel efter åtdragningen.

How to measure torgue

Vridmoment = KRAFT x LÄNGDSpecifikationer för vridmoment varierar avsevärt beroende på ett förbands kvalitetskrav. Ett säkerhetskritiskt förband i en hjulupphängning i en motorcykel får t.ex. inte ge efter och är därför föremål för mycket stränga toleranskrav.

angle measurement

En högre nivå av kvalitetskontroll fås genom att lägga till åtdragningsvinkeln till de uppmätta parametrarna. I skruvens elastiska område kan den användas för att kontrollera att alla skruvförband finns där, t.ex. att en packning eller en bricka inte saknas. Även skruvkvaliteten kan kontrolleras genom att mäta åtdragningsvinkeln innan tröskelmomentet liksom för slutlig åtdragning.

I sofistikerade åtdragningsprocesser kan vinkeln även användas för att ange sträckgränsen och tillåta åtdragning i skruvens plastdel.

Hur mäter man vridmoment?

Momentmätningar görs enligt en av två principer:

  1. Statisk mätning, när åtdragningsmomentet kontrolleras efter att åtdragningsprocessen har slutförts
  2. Dynamisk mätning, när vridmomentet mäts kontinuerligt under hela åtdragningscykeln.

Övervakning av kvalitet har traditionellt sett inneburit mätning av vridmoment, vilket genererar klämkraft. Men åtdragningsresultaten påverkas även av variationer i friktion eller komponenter. Därför behöver en andra dimension, oftast vridningsvinkeln, också mätas. Genom att styra och övervaka både vridmoment och åtdragningsvinkel upptäcks fel som saknade förband, felgängning, materialproblem och operatörsfel.
Genom att säkerställa kvaliteten i åtdragningsprocessen minimerar du dyra återkallelser, omarbetningar och garantianspråk, och undviker att skada ditt goda anseende.

Du hittar fullständig information genom att hämta vår e-bok nedan!