Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Borrning inom flygindustrin

Varför borrning av hål är så viktig vid tillverkning av alla flygfarkoster

4 minut(er) att läsa November 09, 2023

.

Välkommen till flygplanstillverkningens tyngdlagsdefinierande värld. Om du läser den här artikeln 10 000 meter uppe i luften kan du tänka på att ett flygplan är fullt av borrade hål. Låt oss beskriva varför dessa hål är viktiga under tillverkningen av flygplan och den borrningsprocess som skapar dem.

En modern flygfarkost, oavsett om den är byggd för kommersiell, affärs-, statlig användning eller rymdfärder, är fullt av borrade hål. I ett kommersiellt flygplan, gjort av aluminium och med en mittgång överstiger antalet tre miljoner.

Vid flygplanstillverkning skapas ett hål i ett material med hjälp av borrning. Borrningar sker under flygplanets hela tillverkningsprocess. Det säkerställer en sömlös montering av komponenter och därmed flygplanets strukturella integritet. Men det är komplicerat att borra ett hål. Det finns många målsättningar och omständigheter som avgör vilken typ av hål som är lämpligast för varje givet användningsområde och hur det ska skapas.

Så låt oss ge oss ut på en resa genom de olika stegen i hur ett flygplan tillverkas och den avgörande roll hålen och borrningen av dem har, längs vägen!


Steg 1 - Design och konstruktion

Allt börjar med flygplanets design- och konstruktionsprocess. Borrningen spelar en viktig roll vid skapandet av de exakta hålen i konstruktionsmodeller och prototyper som behövs för testning och utvärdering. Det handlar här om hålen som utgör grunden för perfekt inpassning och montering av komponenter i det framtida flygplanet.


Steg 2 - Att välja rätt material

Därefter kommer materialberedning, där noggrant utvalda aluminium- eller kompositmaterial genomgår skärning, formning och tillpassning. De borrade hålen är viktiga för att fästa spant, tvärstag och andra strukturella komponenter för vingarna och flygkroppen, vilket säkerställer uthållighet och hållbarhet.

Allteftersom flygplanet tar form tillverkas komponenter som landningsställ, manöverytor och motorfästen individuellt. Borrningsprocessen skapar hål som underlättar den sömlösa monteringen av dessa komponenter i stommen. Varje enskilt borrhål spelar en viktig roll för det framtida flygplanets övergripande flygförmåga.


Steg 3 - Integrering av sektioner

Integreringen av delsektioner omfattar vingar, flygkropp och stjärtsektioner. Tack vare borrningens precision passar de här delarna perfekt och tätt samman och bildar flygplanets själva ryggrad. Inpassningen av dessa komponenter är möjlig tack vare hålen, vilka säkerställer en sammanhållen struktur.

I det sista steget i sektionsintegreringen spelar borrade hål en avgörande roll vid anslutning och infästning av monteringssystem, yttre paneler och en rad olika delsystem. 


Steg 4 - Installation av system

Under den fortsatta installationen av elektriska, hydrauliska, bränsle- och flygelektroniksystem i flygplansramen borras hål för kablar, ledningar och rör. Dessa hål utgör en viktig del av slutförandet av det intrikata nät av system som säkerställer det blivande flygplanets funktions- och säkerhetsprestanda.


Steg 5 - Kvalitetssäkring och testning

När flygplanet och dess system är monterade genomgår flygplanet en rigorös kvalitetssäkrings- och testinspektion för att uppfylla stränga säkerhetsföreskrifter och prestandastandarder. Under den här processen kan precisionsborrning behövas för modifieringar, justeringar eller finjustering.

När testningen är klar går det färdiga flygplanet igenom steget för yttre ytbehandlingar, grundmålning och lackering. Även i det här skedet av flygplanets slutförande kan borrning krävas när hål skapas för fästelement eller maskering för att säkerställa en exakt och felfri finish.


Steg 6 - Slutkontroller och certifieringar

Slutligen genomgår flygplanet slutinspektioner och certifieringar vilket fastslår dess flygvärdighet. Och ja, om några justeringar krävs innan flygplanet levereras till kunden kommer borrning troligen krävas som en del av lösningen.
 

Fickguide för borrning i flygindustrin

Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin

Du kanske är intresserad

Fickguide för borrning i flygindustrin
Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin
 
Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin
Läs den här fickguiden för att förstå hemligheten bakom konsten att borra i flygindustrin
Konsten att borra det perfekta hålet för alla tillverkningsbehov inom flygindustrin
2 the artform
Konsten att borra det perfekta hålet för alla tillverkningsbehov inom flygindustrin
Hål kan ha alla tänkbara storlekar och former och borrutrustningen och teknikerna för att få dem korrekta varierar
 
Hål kan ha alla tänkbara storlekar och former och borrutrustningen och teknikerna för att få dem korrekta varierar
Hål kan ha alla tänkbara storlekar och former och borrutrustningen och teknikerna för att få dem korrekta varierar
Borrningslösningar
Borrningslösningar
Utforska Atlas Copcos borrningslösningar
 
Utforska Atlas Copcos borrningslösningar
Tala med våra experter om borrningslösningar
Tala med våra experter om borrningslösningar
 
  • Flygindustri