Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Förbättra verksamheten, kvaliteten och lönsamheten inom fordonsindustrin

3 minut(er) att läsa

En stor biltillverkare i Sydamerika behövde en ny lösning för att förbättra monteringen av sina motorer. En lösning på problemen med expansion och operatörsstyrning i det nuvarande PLC-systemet. Lösningen från Atlas Copco kunde dels hantera de här problemen och dels ge besparingar på över 1 000 000 euro per år.

Motormontering handlar om att tidigare monterade moduler och komponenter sätts ihop till en färdig drivenhet. En fordonstillverkare hade problem med sin PLC-lösning i den här processen. En PLC är en programmerbar datorenhet som används till att hantera elektromekaniska processer och kallas ibland för en industridator.

I just det här fallet innebar biltillverkarens befintliga PLC-lösning begränsningar för flexibiliteten och operatörernas effektivitet. För att kunna utöka PLC-lösningens felkorrigering till andra monteringslinjer krävdes stora investeringar. PLC:n saknade även sekvens- och delstyrning samt komponentverifiering av produktvarianter vilket försämrade flexibiliteten ännu mer. Slutligen kunde den inte effektivt guida stationsoperatörerna vid omarbetningar. Slutsatsen blev därför att den befintliga PLC-lösningen var oflexibel, ineffektiv och innebar höga kostnader för omarbeten och utbildning av operatörer.

Ett team från Atlas Copco utvärderade den befintliga produktionsprocessen och uppdateringsbehoven. Den föreslagna lösningen var att ta kontroll över operatörsstationen och implementera en smart och helt integrerad programvaruplattform. En plattform med följande fördelar:

  • Integrering med befintliga MES, PLC:er och mätinstrument
  • Avancerade monteringsrapporter
  • Central konfigurering av alla monteringsstationer
  • Heltäckande felkorrigeringsprocess
  • Produktidentifiering och spårning av alla relevanta resultat
     

Resultatet

Den implementerade lösningens effekt på ekonomin talar för sig själv:

471 000 euro

lägre omarbeteskostnader per år
 

65 000 euro

lägre kostnad för utbildning av operatörer tack vare att utbildningstiden kortades ned med 90 %
 

619 000 euro

lägre kostnader per år tack vare minskad ineffektivitet mätt som tidsförluster för cykeltider, identifiering av problem och införande av nya produkter eller varianter, tidsförluster på grund av exempelvis läsning av tryckta instruktioner, fel vid val av delar, energislöseri, verktyg och åtdragningskomponenter som muttrar och bultar
 

Total Workstation


”Station Controlled” är det andra steget av fem i Atlas Copcos koncept Smart Integrated Assembly. Ett heltäckande Industri 4.0-erbjudande för industritillverkare som vill ställa om och implementera en smartare och effektivare produktion i smarta fabriker. Du får smarta och anslutna monteringsverktyg för fabriker och arbete på fältet, helt integrerade lösningar för monteringslinjen från konstruktion till produktion samt en unik uppsättning datadrivna tjänster.

Om du vill veta mer om hur Atlas Copco kan hjälpa dig på vägen till den smarta fabriken kan du besöka vår sida Station Controlled – hjälp operatörerna att göra ett bättre jobb. Eller kontakta oss redan i dag!

  • Bilindustri