Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Vi tittar på olika metoder för bultsträckning: 25 %, 50 % och 100 %

2 minut(er) att läsa

De flesta bultsträckare används i satser för att få enhetlig kompression av förbanden för korrekt tätning. Allmän praxis är att använda 25 %, 50 % eller 100 % bultsträckning.

100 %-sträckning

Rekommendationen är 100 %-sträckning. Det innebär att alla bultar i flänsen dras åt samtidigt, vilket ger en jämn kompression med bara en trycksättning av sträckarna följt av en kontrollomgång.

100 percent tensioning illustration

Detta är bättre för förbandet eftersom det ger jämn kompression och skapar inte någon eventuellt ojämn åtdragning. Dessutom är den totala tiden för hela processen kortare jämfört med 50 %- eller 25 %-sträckning, eftersom du kan sträcka alla bultar samtidigt.

50 %-sträckning

Men det går inte att använda 100 %-sträckare för alla flänskonstruktioner och -geometrier. 50 %-sträckning innebär att vi använder 50 % sträckare i förhållande till bultarna. Det här betyder att varannan bult har sträckare och måste dras åt i två steg.

tensioning process 50 percent

Första steget med tryck A och andra steget med tryck B. Bultarna är markerade med ettor och tvåor. Trycket A appliceras på de bultar som är markerade med ettor och trycket B på bultarna med tvåor. Trycket A är alltid högre än trycket B. Detta för att kompensera för den bultbelastningsförlust som uppstår när en bult sträcks bredvid en bult som redan sträckts.

Den här bultbelastningsförlusten vid korsvis spänning är mycket förutsägbar. För att kompensera för den här förutsägbara lastförlusten appliceras extra belastning i form av pumptryck A på den första bultsatsen så att belastningen frigörs ned till den belastning som krävs när pumptryck B appliceras på de följande bultarna.

Eftersom trycket A är högre än trycket B är det av säkerhetsskäl inte alltid tillåtet att applicera med hänsyn till bultdragningskapaciteten. I den här situationen är endast 100 % bultsträckning möjlig, såvida inte den bultsträckning som krävs kan minskas. Om det på grund av utrymmesbrist inte går att montera spännanordningar från ena sidan av flänsen kan de monteras från båda sidorna på varannan bult.

25 %-sträckning

25 %-sträckning innebär 25 % sträckare i förhållande till bultarna. Om du har åtta bultar på en fläns använder du två spännare. Markera bultarna 1,2,3,4. Du ger A-tryck applicerat på 1 och 2 och B-tryck applicerat på 3 och 4.

Åtdragningsproceduren och antalet omgångar kan variera beroende på tillämpning, packningstyp, storlekar, osv. Använd vår programvara för bultsträckning för att få tryckbelastningsvärden för de här konfigurationerna på standardflänsar.   

tensioning process 25 percent

  • Industriell montering