Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Mänsklig interaktion

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Integrerade smarta mjukvarulösningar ger operatören vägledning, snabbare bekräftelse av omarbetning, spårbarhet vid montering och manuella moment, felhantering, dataanalys och produktionsövervakning. När du introducerar en ny modell eller ändrar monteringsprocessen krävs alltså mindre operatörsträning än normalt.

Mänsklig interaktion

Förbättra monteringsbanden med smarta verktyg med operatören i fokus. Atlas Copcos har ett sedan länge välförtjänt gott rykte som leverantör av beprövade, effektiva och ergonomiska verktyg för operatörer. Vår långa erfarenhet avspeglas i utformningen av verktygen för framtidens fabrik. En av de största utmaningarna som fabriker står inför idag, är att se till att personalen hela tiden har adekvat utbildning. Anpassningen till produktionen av ständigt nya produktsortiment kräver utbildning för både gammal och ny personal. Detta tar tid och gör företaget sårbart för dramatiska förändringar i arbetsstyrkan. Dessutom blir det allt svårare att rekrytera nya medarbetare som har kompetens inom avancerad tillverkning.

Utmaningar

För att säkerställa fortsatt konkurrenskraft finns ett konstant behov av förändringar i produktionen. Det innebär även att du måste investera tid och pengar på att utbilda personalen så att du kan producera produkter av bästa möjliga kvalitet. Detta kan vara kostsamt.En välbeprövad lösning är att para ihop erfarna och mindre erfarna operatörer vilket innebär att de mindre erfarna får en mentor som ger handledning vid behov. Men i takt med att arbetsstyrkan krymper och arbetskraften sprids över fabriksgolvet blir detta ofta orealistiskt. Idealet är att kunna säkerställa att operatörerna gör sitt jobb på rätt sätt utan utbildning.

Möjligheter

Med Smart Connected Assembly från Atlas Copco har det aldrig varit enklare att hantera alla problem kring utbildning och rekrytering. I den här fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0, ser vi en ökning av smarta, sammankopplade monteringsband. 

Smarta verktyg och mjukvaror hjälper operatörer att upptäcka fel och ger operatören vägledning om hur att de kan korrigeras. Detta innebär att mindre tid och pengar går åt till att utbilda medarbetare eftersom de har konstant vägledning i realtid. Det gäller inte enbart nya medarbetare, utan också när erfarna operatörer byter till nya produktlinjer. 

En ledande tillverkare inom bilindustrin implementerade operatörsvägledning. Det ledde till att de minskade utbildningstiden och sina kostnader med 30 procent vid införandet av nya modeller. Direkta instruktioner och omedelbar korrigering är några av fördelarna med Smart Connected Assembly från Atlas Copco.

Lösa mänskliga problem med Smart Connected Assembly

Alla verktyg har direkt inbyggd operatörsåterkoppling. Detta gör att operatörerna kan kontrollera att de har uppnått önskat resultat eller rätta till eventuella misstag. Verktygen och alla uppkopplade system är dessutom utformade för att vara lättanvända och intuitiva vilket innebär att mindre tid krävs för utbildning. 

Atlas Copcos verktyg har dessutom TurboTight®-lösningen som förbättrar operatörernas ergonomi. Denna kontrollalgoritm låter verktyget absorbera reaktionskraften vid åtdragning och gör det betydligt lättare för operatören, förkortar cykeltiderna och förbättrar flexibiliteten. Med vägledning för operatören får personalen direkta instruktioner med bilder och text på en skärm vilket minskar operatörernas behov av att fatta egna beslut. Genom att tillhandahålla kontinuerliga anvisningar kan operatören arbeta effektivt, undvika misstag varvid behovet av utbildning minskar. Den lätta, ergonomiska och trådlösa designen hos Atlas Copcos verktyg minskar risken för skador på personal och utrustning, och gör smarta verktyg till en favorit bland produktionspersonalen. 

Dessa typer av smarta, integrerade lösningar definierar nyttan med Smart Connected Assembly. I samband med uppgraderingen av din anläggning och åtgärder riktade mot Industri 4.0 är det viktigt att fokusera på operatörerna och deras arbetsmiljö. Vid implementeringen av Smart Connected Assembly-lösningar såsom smarta verktyg, ger du inte bara dig själv ett försprång i produktionen, utan kan snabbt utbilda ny personal eller vid behov flytta erfarna operatörer till nya produktionslinjer. 

Whitepaper Kundberättelse Video Fickguide

Kontakta oss!
Kontakta oss!
 
Läs mer ...
Läs mer ...
 
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
 
Våra fokusindustrier
Våra fokusindustrier
 

Mänsklig interaktion

explainer icon