Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Mänsklig interaktion

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Integrerade smarta mjukvarulösningar ger operatören vägledning, snabbare bekräftelse av omarbetning, spårbarhet vid montering och manuella moment, felhantering, dataanalys och produktionsövervakning. När du introducerar en ny modell eller ändrar monteringsprocessen krävs alltså mindre operatörsträning än normalt.

Mänsklig interaktion

Förbättra monteringsbanden med smarta verktyg med operatören i fokus. Atlas Copcos har ett sedan länge välförtjänt gott rykte som leverantör av beprövade, effektiva och ergonomiska verktyg för operatörer. Vår långa erfarenhet avspeglas i utformningen av verktygen för framtidens fabrik. En av de största utmaningarna som fabriker står inför idag, är att se till att personalen hela tiden har adekvat utbildning. Anpassningen till produktionen av ständigt nya produktsortiment kräver utbildning för både gammal och ny personal. Detta tar tid och gör företaget sårbart för dramatiska förändringar i arbetsstyrkan. Dessutom blir det allt svårare att rekrytera nya medarbetare som har kompetens inom avancerad tillverkning.

Utmaningar

För att säkerställa fortsatt konkurrenskraft finns ett konstant behov av förändringar i produktionen. Det innebär även att du måste investera tid och pengar på att utbilda personalen så att du kan producera produkter av bästa möjliga kvalitet. Detta kan vara kostsamt.
En välbeprövad lösning är att para ihop erfarna och mindre erfarna operatörer vilket innebär att de mindre erfarna får en mentor som ger handledning vid behov. Men i takt med att arbetsstyrkan krymper och arbetskraften sprids över fabriksgolvet blir detta ofta orealistiskt. Idealet är att kunna säkerställa att operatörerna gör sitt jobb på rätt sätt utan utbildning.

Möjligheter

Med Smart Connected Assembly från Atlas Copco har det aldrig varit enklare att hantera alla problem kring utbildning och rekrytering. I den här fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0, ser vi en ökning av smarta, sammankopplade monteringsband. 

Smarta verktyg och mjukvaror hjälper operatörer att upptäcka fel och ger operatören vägledning om hur att de kan korrigeras. Detta innebär att mindre tid och pengar går åt till att utbilda medarbetare eftersom de har konstant vägledning i realtid. Det gäller inte enbart nya medarbetare, utan också när erfarna operatörer byter till nya produktlinjer. 

En ledande tillverkare inom bilindustrin implementerade operatörsvägledning. Det ledde till att de minskade utbildningstiden och sina kostnader med 30 procent vid införandet av nya modeller. Direkta instruktioner och omedelbar korrigering är några av fördelarna med Smart Connected Assembly från Atlas Copco.

Lösa mänskliga problem med Smart Connected Assembly

Alla verktyg har direkt inbyggd operatörsåterkoppling. Detta gör att operatörerna kan kontrollera att de har uppnått önskat resultat eller rätta till eventuella misstag. Verktygen och alla uppkopplade system är dessutom utformade för att vara lättanvända och intuitiva vilket innebär att mindre tid krävs för utbildning. 

Atlas Copcos verktyg har dessutom TurboTight®-lösningen som förbättrar operatörernas ergonomi. Denna kontrollalgoritm låter verktyget absorbera reaktionskraften vid åtdragning och gör det betydligt lättare för operatören, förkortar cykeltiderna och förbättrar flexibiliteten. Med vägledning för operatören får personalen direkta instruktioner med bilder och text på en skärm vilket minskar operatörernas behov av att fatta egna beslut. Genom att tillhandahålla kontinuerliga anvisningar kan operatören arbeta effektivt, undvika misstag varvid behovet av utbildning minskar. Den lätta, ergonomiska och trådlösa designen hos Atlas Copcos verktyg minskar risken för skador på personal och utrustning, och gör smarta verktyg till en favorit bland produktionspersonalen. 

Dessa typer av smarta, integrerade lösningar definierar nyttan med Smart Connected Assembly. I samband med uppgraderingen av din anläggning och åtgärder riktade mot Industri 4.0 är det viktigt att fokusera på operatörerna och deras arbetsmiljö. Vid implementeringen av Smart Connected Assembly-lösningar såsom smarta verktyg, ger du inte bara dig själv ett försprång i produktionen, utan kan snabbt utbilda ny personal eller vid behov flytta erfarna operatörer till nya produktionslinjer.