Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Ökad produktivitet

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

De dolda kostnaderna är ibland svåra att förutse. Men genom att identifiera och åtgärda problem systematisk och regelbunden kontroll av de mest frekventa tillämpningar med ”INTE OK” – med analyser av spårningsinformation, varvtal och fönster.

Utmaningar

Att hantera produktions- och monteringslinjer handlar om fokus på produktiviteten. Produktiviteten har varit och fortsätter att vara en viktig drivkraft inom all utveckling för produktion och montering. Den fjärde industriella revolutionen står redan för dörren, och återigen är produktiviteten en viktig faktor i den här förändringen. Och nu uppstår ett nytt perspektiv i arbetet.

Möjligheter

Data bygger grunden för morgondagens smarta monteringslinjer och är en nyckelkomponent i planering och omplanering. Genom att använda verkliga data har en väsentlig förbättring av kvalitet och produktivitet observerats. Hos en ledande tillverkare av terrängindustri minskade antalet NOK-åtdragningar med 73%, vilket ökade nivån på förstagångsprodukter till 98%. Detta uppnåddes genom ett systematiskt tillvägagångssätt för att regelbundet identifiera och ta itu med de tre största problemområdena. Detta nya sätt att arbeta med data avslöjar verklig produktivitet och kan implementeras steg för steg för att bibehålla kontrollen.

Att implementera mer effektiva verktyg och finjustera arbetsprocesser ingår i det kontinuerliga arbetet för att förbättra produktiviteten. I monteringslinjerna sker kontinuerligt omplanering för att minska kostnaderna och öka produktionen. Vad mer kan göras? Hur kan produktiviteten förbättras ytterligare?
Att nå nästa nivå handlar om att tänka om och nya perspektiv. Det är en svår utmaning och som bör hanteras i flera steg.

Ökad produktivitet

Produktivitet handlar om att minska omarbetningarna, minimera defekter och maximera produktionen. Produktivitetsfrågan kan inte begränsas till analys av isolerade områden. Många perspektiv måste beaktas. Hemligheten är att arbeta med en helhetssyn, där du kan optimera hela produktivitetsekvationen.

Att använda verkliga data från alla komponenter i produktionen gör detta möjligt. Data som täcker produktion, kvalitet, tid och kostnad från monteringslinjerna kan jämföras med arbetsstationer och verktygsanvändning. Planering och omplanering baseras sedan på verkliga fakta och möjliggör verklig förbättrad produktivitet.

Nyckeln för att uppnå förbättrad produktivitet är den nya generationen ToolsNet 8 för datainsamling och analys. Den används för optimering av produktionsprocesser. I kombination med verktygsstyrenheter som PowerFocus ger den total kontroll över monteringsprocessen. Ger dig en plattform för kvalitets- och produktivitetsförbättringar.

Operatörernas roll är avgörande för att uppnå nästa produktivitetsnivå. Med Operator Guidance-lösningen får operatören direktinstruktioner inklusive bilder och text på en skärm som minskar misstag. Genom att ge ständig vägledning kan operatören arbeta effektivt utan att slösa tid. Det minimerar behovet av utbildning av anställda, vilket skapar skalbarhet och flexibilitet i processen.

Implementering av Smart Connected Assembly förbättrar din produktivitet med ett helhetsperspektiv i en steg-för-steg-strategi.

Öka produktiviteten med Smart Connected Assembly

Produktivitet handlar om att minska antalet omarbetningar, minimera antalet defekter och att maximera kapaciteten. När du ska ta itu med produktiviteten kan du inte begränsa dig till att analysera isolerade områden. Du måste ta hänsyn till många perspektiv. Hemligheten är att arbeta med ett heltäckande tillvägagångssätt, där du kan optimera hela produktivitetsekvationen. Det kan du göra genom att använda verkliga data från alla komponenter i produktionen. Data som täcker tillverkning, kvalitet, tid och kostnad från monteringslinjerna kan jämföras med användningen av arbetsstationer och verktyg. Planering och omplanering baseras då på verkliga fakta och möjliggör en verklig produktivitetsökning. 

Den nya generationen ToolsNet 8 för datainsamling och analys är nyckeln till en förbättrad produktivitet. Det används för optimering av produktionsprocessen. Tillsammans med verktygsstyrenheter som PowerFocus får du total kontroll över monteringsprocessen. Du får en plattform för kvalitets- och produktivitetsförbättringar. Operatörernas roll är viktig om du ska nå nästa produktivitetsnivå. 

Vägledning för operatören får föraren direkta instruktioner, inklusive bilder och text på en skärm som minskar antalet misstag. Genom att ge konstant vägledning kan operatören arbeta effektivt utan att slösa tid. Det minimerar behovet av utbildning av anställda och ger därmed skalbarhet och flexibilitet i processen. Genom att implementera Smart Connected Assembly förbättras din produktivitet med tack vare helhetsperspektivet och den stegvisa metoden. Smart Connected Assembly ingår i utvecklingen mot en vision. ToolsNet är ett steg mot den totala digitaliseringen av monteringsbandet och Industri 4.0. Det gör dig redo för nästa nivå av produktivitet. Smart Connected Assembly gör att Industri 4.0 kan bli verklighet.