Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Ökad produktivitet

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Ökad produktivitet

Att hantera produktions- och monteringslinjer handlar om fokus på produktiviteten. Produktiviteten har varit och fortsätter att vara en viktig drivkraft inom all utveckling för produktion och montering. Den fjärde industriella revolutionen står redan för dörren, och återigen är produktiviteten en viktig faktor i den här förändringen. Och nu uppstår ett nytt perspektiv i arbetet.

Utmaningar

Att implementera mer effektiva verktyg och finjustera arbetsprocesser ingår i det kontinuerliga arbetet för att förbättra produktiviteten. I monteringslinjerna sker kontinuerligt omplanering för att minska kostnaderna och öka produktionen. Vad mer kan göras? Hur kan produktiviteten förbättras ytterligare?
Att nå nästa nivå handlar om att tänka om och nya perspektiv. Det är en svår utmaning och som bör hanteras i flera steg.

Möjligheter

Data är grunden för morgondagens smarta monteringslinjer och är en viktig komponent vid planering och omplanering. Verkliga data har visat sig kunna förbättra kvaliteten och produktiviteten avsevärt. Hos en ledande tillverkare inom terrängindustrin minskade antalet NOK-åtdragningar med 73 %, vilket höjde andelen produkter som gick igenom direkt till 98 %. Det här möjliggjordes av en systematisk metod för att identifiera och regelbundet ta itu med de tre viktigaste problemområdena. Det här nya sättet att arbeta med data ger verkliga produktivitetsökningar och kan implementeras stegvis så att du behåller kontrollen.

Öka produktiviteten med Smart Connected Assembly

Produktivitet handlar om att minska antalet omarbetningar, minimera antalet defekter och att maximera kapaciteten. När du ska ta itu med produktiviteten kan du inte begränsa dig till att analysera isolerade områden. Du måste ta hänsyn till många perspektiv. Hemligheten är att arbeta med ett heltäckande tillvägagångssätt, där du kan optimera hela produktivitetsekvationen.
Det kan du göra genom att använda verkliga data från alla komponenter i produktionen. Data som täcker tillverkning, kvalitet, tid och kostnad från monteringslinjerna kan jämföras med användningen av arbetsstationer och verktyg. Planering och omplanering baseras då på verkliga fakta och möjliggör en verklig produktivitetsökning.

Den nya generationen ToolsNet 8 för datainsamling och analys är nyckeln till en förbättrad produktivitet. Det används för optimering av produktionsprocessen. Tillsammans med verktygsstyrenheter som PowerFocus får du total kontroll över monteringsprocessen. Du får en plattform för kvalitets- och produktivitetsförbättringar.

Operatörernas roll är viktig om du ska nå nästa produktivitetsnivå. Med lösningen Vägledning för operatören får föraren direkta instruktioner, inklusive bilder och text på en skärm som minskar antalet misstag. Genom att ge konstant vägledning kan operatören arbeta effektivt utan att slösa tid. Det minimerar behovet av utbildning av anställda och ger därmed skalbarhet och flexibilitet i processen.
Genom att implementera Smart Connected Assembly förbättras din produktivitet med tack vare helhetsperspektivet och den stegvisa metoden.

Sammanfattning
Smart Connected Assembly ingår i utvecklingen mot en vision. ToolsNet är ett steg mot den totala digitaliseringen av monteringsbandet och Industri 4.0. Det gör dig redo för nästa nivå av produktivitet.

Smart Connected Assembly gör att Industri 4.0 kan bli verklighet. En verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde.

Läs mer om Smart Connected Assembly och Industry 4.0 – KLICKA HÄR