Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industrier
Industrial Tools & Solutions
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Industrier
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Ökad drifttid - en del av Smart Connected Assembly

En av våra värdepelare för vårt Industri 4.0 koncept.

Boka en konsultation Ring oss

Öka produktionens drifttid för högre effektivitet

Med Smart Connected Assembly vill vi möjliggöra en kombination av traditionella underhållsmodeller med ett datadrivet förhållningssätt för prediktivt underhåll utav verktyget. Vilken typ av underhåll som behöver göras fastställs av verktygets skick – snarare än genomsnittlig eller förväntad livslängd. Tack vare den dramatiskt förbättrade dataanalysen och de sofistikerade algoritmer för underhåll i våra mjukvaror och verktyg, kan reparationer schemaläggas vid en tidpunkt som minimerar inverkan och störningar på produktionen.
Atlas Copco servicetekniker kalibrerar verktyg.

Ökad drifttid

Det är viktigt för att säkra pågående produktion enligt leveransplaner och förhindra oplanerade produktionsstopp. Även om man redan har byggt upp processer och tagit bort flaskhalsar verksamheten finns det fortfarande möjlighet att öka drifttiden. Med tanke på de extrema kostnaderna för driftstopp är påverkan från till synes små förbättringar hög.
Operatör använder EBL fixturerad monteringsverktyg och SQS mjukvara.

Utmaningar

En tempominskning eller ett oväntat produktionsstopp är kostsamt med direkta kostnader samt dolda kostnaderna som är svårare att förutsäga och är oftast mer betydande. Förutom kostnaden handlar det även om produktionsfokus. Genom att uppnå tillförlitlighet med en robust operativ produktionsprocess kan ni frigöra tid för att fokusera på ständiga förbättringar.
Atlas Copco operatör i industrimiljö.

Möjligheter med Industri 4.0

Genom att använda produktionsdata med Smart Connected Assembly kan man identifiera risker vid monteringsband och proaktivt åtgärda dem innan ett problem uppstår. Ett nytt serviceprogram skapades i samband med att en av våra kunder analyserade produktionen och kunde minska verktygens oplanerade driftstopp med 75%.

Öka drifttiden med Smart Connected Assembly

Med Smart Connected Assembly använder vi en heltäckande strategi med konfiguration, programvara och utbildning. Samtidigt som vi fortsätter göra våra verktyg ännu mer robusta försöker vi hitta nya innovativa sätt att öka drifttiden genom att samla in data från monteringsband, arbetsstationer och verktyg. Risker för produktionsstopp identifieras och utformningen av monteringsbandet kan optimeras på förhand. Dessutom kan man undvika fel och slippa omarbeten med konkreta tekniker som produktionsanalys, karosspårningssystem och Pick-to-light, vilket minskar tiden som slösas i processen.
Uppkopplade Atlas Copco monteringsverktyg skickar data till programvarorna ToolsTalk och ToolsNet.
ST bänk med kvalitetssäkringsprogrammet SQS på monteringslina.

Smart service med ToolsNet

Vår programvara ToolsNet skapar en grund för prediktivt smart serviceunderhåll. Våra verktyg och lösningar har inbyggda analysfunktioner som identifierar behovet för underhåll av enskilda verktyg utifrån deras  villkor vilket möjliggör snabbt underhåll och reparation. Både verktygens servicemöjligheter och vår serviceorganisations proaktiva tjänster förbättrar drifttiden i produktionen. Om ett stopp skulle inträffa kan orsaken snabbt spåras. Dessutom identifierar vi med data relevanta åtgärder för att undanröja risker för ytterligare problem. 
Det är möjligt att förbättra drifttiden med Smart Connected Assembly och dess smarta datadrivna tjänster på grund utav den heltäckande strategi och robusta lösningar som eliminerar driftsavbrott. Med Smart Connected Assembly kan Industri 4.0 bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde. Boka konsultation med våra säljare idag!

Läs mer i våra broschyrer