Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Ökad drifttid

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Öka verktygets drifttid från 98 % till 99,5 % genom att kombinera en traditionell metod av förebyggande underhåll med ett mer datadrivet förhållningssätt för prediktivt underhåll. Vilken typ av underhåll som behöver göras fastställs av utrustningens skick – snarare än genomsnittlig eller förväntad livslängd. Tack vare den dramatiskt förbättrade dataanalysfunktionen och de sofistikerade modellerna för underhåll kan reparationer schemaläggas vid en tidpunkt som minimerar inverkan och störningar på produktionen.

Ökad drifttid

Att hålla sig till planer och leveranser är nyckelfaktorer för att upprätthålla en framgångsrik produktion. Det är viktigt för att säkra pågående produktion och förhindra oplanerade produktionsstopp. Det betyder att du redan har byggt upp processer och tagit bort flaskhalsar i din verksamhet men det fortfarande finns möjlighet att öka drifttiden. Med tanke på de extrema kostnaderna för driftstopp är påverkan från till synes små förbättringar hög.

Utmaningar

Den ökade komplexiteten av era produkter med mindre produktionsbatchar och snabbare takttider bidrar med utmaningar för att hålla igång produktionen. En tempominskning eller ett oväntat produktionsstopp är kostsamt med direkta kostnader samt dolda kostnaderna som är svårare att förutsäga och är oftast mer betydande. Förutom kostnaden handlar det även om produktionsfokus. Genom att uppnå tillförlitlighet med en robust operativ produktionsprocess kan ni frigöra tid för att fokusera på ständiga förbättringar.

Möjligheter

Genom att använda produktionsdata kan man identifiera risker vid monteringsband och proaktivt åtgärda dem innan ett problem uppstår. Ett nytt serviceprogram skapades i samband med att en av våra kunder analyserade produktionen och kunde minska verktygens oplanerade driftstopp med 75%.

Öka drifttiden med Smart Connected Assembly

Vi på Atlas Copco använder en heltäckande strategi. Drifttiden handlar inte bara om robusta verktyg. Det handlar om att hela processen stöds med konfiguration, programvara och utbildning. Samtidigt som vi fortsätter göra verktyg ännu mer robusta försöker vi hitta nya innovativa sätt att öka drifttiden genom att samla in data från monteringsband, arbetsstationer och verktyg. Risker för produktionsstopp identifieras och utformningen av monteringsbandet kan optimeras på förhand. Dessutom kan man undvika fel och slippa omarbeten med konkreta tekniker som produktionsanalys, karosspårningssystem och Pick-to-light, vilket minskar tiden som slösas i processen.

Smart service

ToolsNet skapar en grund för prediktivt smart underhåll. Smart service säkrar hög tillförlitlighet i åtdragningssystemet och uppnås med dataanalys. Verktyg och arbetsplatser har inbyggda analysfunktioner som identifierar behovet för underhåll av enskilda verktyg utifrån deras exakta villkor. Atlas Copco-verktyg har tagits fram för smarta tjänster som möjliggör snabbt och enkelt underhåll och snabb reparation. Serviceorganisationen arbetar med samma fokus som ger relevant och effektiv service. Produkternas servicemöjligheter och proaktiva tjänster förbättrar drifttiden i produktionen. Om ett stopp skulle inträffa kan orsaken snabbt spåras med tillgängliga uppgifter. Dessutom identifierar dataanalysen relevanta åtgärder för att undanröja risker för ytterligare problem. Slutsats Det är möjligt att förbättra drifttiden med Smart Connected Assembly med smarta datadrivna tjänster, en heltäckande strategi och robusta lösningar som eliminerar driftsavbrott. Med Smart Connected Assembly kan Industri 4.0 bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde.

Whitepaper Kundberättelse Video Fickguide

Kontakta oss!
Kontakta oss!
 
Läs mer ...
Läs mer ...
 
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
 
Våra fokusindustrier
Våra fokusindustrier
 

Ökad drifttid

explainer icon