Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Nya produktintroduktioner

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Introduktion av nya produkter kräver ofta att man lägger till eller flyttar produktionsutrustning. Användning av virtuella stationer sänker dock kostnaden för introduktion av nya produkter med 57%. Det sker genom decentralisering och virtualisering av styrlogik, processer och drift. Nya produkter kan nu läggas till eller flyttas utan förnyad tilldelning eller driftsättning av ny maskinvara. En enkel förändring av programvarands konfiguration är allt som krävs.

Introduktion av nya produkter

Skapa snabbare och bättre monteringsbanor Med en hög efterfrågan på nya produkter och hård konkurrens är förmågan att anpassa sig och förändra monteringsbandet avgörande för att förbli konkurrenskraftig. Nya produktionslinjer måste vara igång med full potential snabbare än någonsin, utan att du förlorar fokus på kvalitet och kostnader. Att driva en produktionslinje i dagens tillverkningsbransch är inte så lätt. 

Utmaningar

Att genomföra alla nödvändiga ändringar tar både tid och resurser. Utrustning och arbetsstationer på fabriksgolvet måste flyttas eller läggas till i produktionslinjen. Du måste skola om din personal och se till att kvaliteten hålls på högsta nivå under processen. Dessutom behöver du ha ständig kontroll och hinna med produktionsmålen.
Du behöver ett system för att se till att dessa ändringar kan göras på ett tillförlitligt sätt och att du alltid kan vara säker på att det blir rätt första gången för att minimera den tid och de resurser som krävs

Möjligheter

Det här är början på den fjärde industriella revolutionen. Enheter och utrustning kan dela och samla in enorma mängder data. Men hur kan datainsamlingen och delningsfunktionerna minska bördan på en ständigt föränderlig produktionslinje?
Våra studier visar att du genom att införa Smart Connected Assembly i monteringsbanan kan säkerställa svängande resultat och lansera nya produkter betydligt snabbare och till lägre kostnad utan att kompromissa med kvaliteten. En kund minskade förändringskostnaderna med 57 procent samtidigt som företaget säkerställde kvaliteten och gjorde rätt från början.

Lansering av nya produkter med Smart Connected Assembly

Den ideala monteringsbanan har snabba omkopplingstider med noggrann kvalitetssäkring och testning. Att göra rätt från början kräver information och planering. Datainsamlingen och planeringen är baserad på fyra komponenter som tillsammans utgör produktionssystemet: 

  • Data från monteringsbanan som optimerar hela linjen
  • Data från arbetsstationen för att hantera funktionerna hos en arbetsstation och tillåta skalbarhet
  • Verktygskonfiguration som ser till att verktygen är korrekt konfigurerade
  • Operatörsinformation som ger stöd till operatören som utför jobbet 

Med virtuella arbetsstationer kan du testa, skala och omfördela arbete och processer. Varje arbetsstation konfigureras på förhand med stöd för snabb och intuitiv förändring och anpassning. Istället för att omfördela eller driftsätta ny maskinvara kräver den bara att du läser in den nya konfigurationen på arbetsstationen. Smart Connected Assembly leder operatörens arbete, minskar behovet av utbildning och gör att du snabbt kan implementera nya produkter med kvalitet och lönsamhet i fokus. Slutsatsen blir att det krävs ständig förändring i produktionen för att förbli konkurrenskraftig. Nu mer än någonsin. Produktionslinjer för nya högkvalitativa produkter måste införas snabbt och till lägsta möjliga kostnad. Med Smart Connected Assembly uppnår du alla dessa mål samtidigt som du maximerar kostnadseffektivitet, kvalitet och hastighet.