Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Nya produktintroduktioner

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Introduktion av nya produkter kräver ofta att man lägger till eller flyttar produktionsutrustning. Användning av virtuella stationer sänker dock kostnaden för introduktion av nya produkter med 57%. Det sker genom decentralisering och virtualisering av styrlogik, processer och drift. Nya produkter kan nu läggas till eller flyttas utan förnyad tilldelning eller driftsättning av ny maskinvara. En enkel förändring av programvarands konfiguration är allt som krävs.

Introduktion av nya produkter

Skapa snabbare och bättre monteringsbanor Med en hög efterfrågan på nya produkter och hård konkurrens är förmågan att anpassa sig och förändra monteringsbandet avgörande för att förbli konkurrenskraftig. Nya produktionslinjer måste vara igång med full potential snabbare än någonsin, utan att du förlorar fokus på kvalitet och kostnader. Att driva en produktionslinje i dagens tillverkningsbransch är inte så lätt. 

Utmaningar

Att genomföra alla nödvändiga ändringar tar både tid och resurser. Utrustning och arbetsstationer på fabriksgolvet måste flyttas eller läggas till i produktionslinjen. Du måste skola om din personal och se till att kvaliteten hålls på högsta nivå under processen. Dessutom behöver du ha ständig kontroll och hinna med produktionsmålen.Du behöver ett system för att se till att dessa ändringar kan göras på ett tillförlitligt sätt och att du alltid kan vara säker på att det blir rätt första gången för att minimera den tid och de resurser som krävs

Möjligheter

Det här är början på den fjärde industriella revolutionen. Enheter och utrustning kan dela och samla in enorma mängder data. Men hur kan datainsamlingen och delningsfunktionerna minska bördan på en ständigt föränderlig produktionslinje?Våra studier visar att du genom att införa Smart Connected Assembly i monteringsbanan kan säkerställa svängande resultat och lansera nya produkter betydligt snabbare och till lägre kostnad utan att kompromissa med kvaliteten. En kund minskade förändringskostnaderna med 57 procent samtidigt som företaget säkerställde kvaliteten och gjorde rätt från början.

Lansering av nya produkter med Smart Connected Assembly

Den ideala monteringsbanan har snabba omkopplingstider med noggrann kvalitetssäkring och testning. Att göra rätt från början kräver information och planering. Datainsamlingen och planeringen är baserad på fyra komponenter som tillsammans utgör produktionssystemet: 

  • Data från monteringsbanan som optimerar hela linjen
  • Data från arbetsstationen för att hantera funktionerna hos en arbetsstation och tillåta skalbarhet
  • Verktygskonfiguration som ser till att verktygen är korrekt konfigurerade
  • Operatörsinformation som ger stöd till operatören som utför jobbet 

Med virtuella arbetsstationer kan du testa, skala och omfördela arbete och processer. Varje arbetsstation konfigureras på förhand med stöd för snabb och intuitiv förändring och anpassning. Istället för att omfördela eller driftsätta ny maskinvara kräver den bara att du läser in den nya konfigurationen på arbetsstationen. Smart Connected Assembly leder operatörens arbete, minskar behovet av utbildning och gör att du snabbt kan implementera nya produkter med kvalitet och lönsamhet i fokus. Slutsatsen blir att det krävs ständig förändring i produktionen för att förbli konkurrenskraftig. Nu mer än någonsin. Produktionslinjer för nya högkvalitativa produkter måste införas snabbt och till lägsta möjliga kostnad. Med Smart Connected Assembly uppnår du alla dessa mål samtidigt som du maximerar kostnadseffektivitet, kvalitet och hastighet. 

Whitepaper Kundberättelse Video Fickguide

Kontakta oss!
Kontakta oss!
 
Läs mer ...
Läs mer ...
 
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
 
Våra fokusindustrier
Våra fokusindustrier
 

Nya produktintroduktioner

explainer icon