Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Minskad energiförbrukning

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Minska med 80%

Minskad miljöpåverkan och att spara in på kostnader är avgörande för all hållbar verksamhet. Lagstadgade krav, konsumenternas medvetenhet och att skapa lönsamma företag är faktorer som gör att vi fokuserar på energiförbrukningen i verksamhetsprocesser.

Utmaningar

En väsentlig minskning av energiförbrukningen är endast möjlig genom flera initiativ. Dessa initiativ är viktiga inom alla områden, i varje processteg och i alla delar av verksamheten. På monteringsbandet kan ändringar införas utan att ge avkall på produktivitet, kvalitet eller drifttid. Faktum är att minskad energiförbrukning kan ge ditt företag fördelar.

Möjligheter

Smart Connected Assembly minskar bortfallet i verksamheten i alla avseenden: drift, produktion och tid. Bortfallet förbrukar energi, och denna kan bevaras genom att fokusera på minskning av produktionsbortfallet. När du använder elverktyg förbrukas den största delen av energin i standbyläge. Med hjälp av en styrenhet som är ansluten till sex verktyg samtidigt, istället för en styrenhet per verktyg, kan förbrukningen minskas dramatiskt, vilket ger besparingar på över 80 % av energikostnaderna i standbyläge. Övergången från pneumatiska till elektriska verktyg har naturligtvis ännu högre potential.

Smart Connected Assembly

Hemligheten för att uppnå hållbar minskad energiförbrukning är att minimera den energi som förbrukas av hela monteringsbanden. Den heltäckande metoden identifierar energibortfall vid montering, omarbetning, standby och kvalitetsfel. Därmed är den bästa lösningen för att minimera energiförbrukningen att optimera processen. Atlas Copco Power Focus 6000 kan anslutas till upp till sex verktyg, vilket sparar energi i standbyläge. Eftersom lösningen kräver mindre kabelhantering och mindre maskinvarukomponenter sparar den naturresurser. Samtidigt ökar Power Focus 6000 flexibiliteten och gör optimeringsprocessen effektivare. Smart Connected Assembly optimerar monteringsprocessen, minimerar bortfallet och sänker energiförbrukningen i produktionen. 

Smart Connected Assembly hjälper dig minska energiförbrukningen. Den för dig närmare de ofattbara möjligheter som digitaliseringen erbjuder och tillhandahåller en infrastruktur som möjliggör att intelligenta system smidigt skickar information som kan användas för framtida analyser. Dataanalys är ett effektivt verktyg för att skapa ett effektivt monteringsband. Allt detta minskar verksamhetens energiförbrukning. Med Smart Connected Assembly kan Industri 4.0 bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt tillför värde. Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0 nedan.

Whitepaper Kundberättelse Video Fickguide

Kontakta oss!
Kontakta oss!
 
Läs mer ...
Läs mer ...
 
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
 
Våra fokusindustrier
Våra fokusindustrier
 

Minskad energiförbrukning

explainer icon