Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Färre defekter

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Genom att integrera applikationer för verifiering av reservdelar och dokumentation, operatörsvägledning och pick-to-light-lösningar kan du minska fel och omarbetningar med 15 procent. Applikationen för operatörsvägledning visualiserar alla processteg och data, för att vägleda operatören genom produktionsprocessen. Och med hjälp av ett pick-to-light-system säkerställs val av korrekta komponenter – i korrekta mängder – vilket ger flexibla produktionsprocesser.

Färre fel

Den direkta kostnaden för produktkvalitetsproblem är betydande. Hantering av kvalitetsrelaterade problem medför också betydande dolda kostnader. Dessutom ger uppbyggnad av varumärket och förlorade intäkter enorma följder. Bibehållen kvalitet kommer alltid att vara en viktig del av monteringsbanorna. I slutändan behöver du bara bli snabbare och mer anpassningsbar för mindre partier medan du hanterar mer komplexa produkter. 

Utmaningar

Den ökade komplexiteten av dina produkter tillsammans med mindre partier och kortare tid mellan produktion av enheter utgör utmaningar för kvalitetssäkring i produktionen. Produktionssystemet ska säkerställa att ingen produkt lämnar anläggningen utan att uppfylla kvalitetskraven. Kostnaderna för testning, verifiering och omarbetning är ofta betydande. Istället behöver man, för att minimera omarbetningarna i produktionen, bygga en kvalitetssäkrad men flexibel produktion. Men det är svårt att sätta ihop och ännu besvärligare att underhålla.

Möjligheter

Kvalitet har högsta prioritet vid all utveckling, installation och alla diskussioner på Atlas Copco. Vi försöker ständigt hitta nya sätt att minska kostnaderna för kvalitet genom att implementera ny teknik. En av våra kunder minskade omarbetningar med 15 procent genom att tillämpa Atlas Copcos pick-to-light-lösning. Lösningen säkerställer att operatörerna plockar rätt komponenter. Därigenom undviks defekta produktpartier.

Minska defekter med Smart Connected Assembly

Defekter kan orsakas av konstruktionsbrister, processutformning, verktyg, operatör, delar, bristfällig utbildning och flera andra orsaker. För att få bukt med kvalitetsproblem behöver du snabbt och exakt identifiera orsaken som kan finnas var som helst i systemet. Genom att analysera kan du reducera och avlägsna kvalitetskostnader i produktionen. För att förstå den grundläggande orsaken krävs ett systemperspektiv. Det får du med Smart Connected Assembly! 

Komponenterna i produktionen är helt integrerade i ett system. Monteringsband, arbetsstationer, verktyg och operatörer bildar ett system tillsammans. Och ditt jobb är helt enkelt att identifiera orsaken, flaskhalsar och kvalitetsrisker. Smart Connected Assembly-lösningen erbjuder ett brett utbud av teknik för att identifiera och minska defekter. 

  • Konfigurationshanteringsverktyg möjliggör återanvändning av kvalitetssäkrade konfigurationer 
  • En virtuell arbetsplats ger kvalitetssäkrad skalning utan ny maskinvara 
  • Operatörsvägledning ger direkt feedback och stöd för nya processer 
  • Produkter som Pick-to-light och TrueAngle används för smart kvalitetshantering 

Industri 4.0 ger värde på så många olika nivåer och med detta strategiskifte kan du analysera processen för att hitta orsaken. Smart Connected Assembly minskar inte bara risken för defekter i produktionen utan ser även till att kvaliteten bibehålls över tid. Dessutom hjälper den dig att snabbare identifiera rotorsaken till problem. 

Whitepaper Kundberättelse Video Fickguide

Kontakta oss!
Kontakta oss!
 
Läs mer ...
Läs mer ...
 
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
Ladda ner whitepapers om Smart Connected Assembly
 
Våra fokusindustrier
Våra fokusindustrier
 

Färre defekter

explainer icon