Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Färre defekter

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Färre fel

Den direkta kostnaden för produktkvalitetsproblem är betydande. Hantering av kvalitetsrelaterade problem medför också betydande dolda kostnader. Dessutom ger uppbyggnad av varumärket och förlorade intäkter enorma följder. Bibehållen kvalitet kommer alltid att vara en viktig del av monteringsbanorna. I slutändan behöver du bara bli snabbare och mer anpassningsbar för mindre partier medan du hanterar mer komplexa produkter.

Utmaningar

Den ökade komplexiteten av dina produkter tillsammans med mindre partier och kortare tid mellan produktion av enheter utgör utmaningar för kvalitetssäkring i produktionen. Produktionssystemet ska säkerställa att ingen produkt lämnar anläggningen utan att uppfylla kvalitetskraven. Kostnaderna för testning, verifiering och omarbetning är ofta betydande. Istället behöver man, för att minimera omarbetningarna i produktionen, bygga en kvalitetssäkrad men flexibel produktion. Men det är svårt att sätta ihop och ännu besvärligare att underhålla.

Möjligheter

Kvalitet har högsta prioritet vid all utveckling, installation och alla diskussioner på Atlas Copco. Vi försöker ständigt hitta nya sätt att minska kostnaderna för kvalitet genom att implementera ny teknik.
En av våra kunder minskade omarbetningar med 15 procent genom att tillämpa Atlas Copcos pick-to-light-lösning. Lösningen säkerställer att operatörerna plockar rätt komponenter. Därigenom undviks defekta produktpartier.
Konceptet Smart Connected Assembly är byggt för kvalitetshantering som stödjer Industri 4.0.

Minska defekter med Smart Connected Assembly

Defekter kan orsakas av konstruktionsbrister, processutformning, verktyg, operatör, delar, bristfällig utbildning och flera andra orsaker. För att få bukt med kvalitetsproblem behöver du snabbt och exakt identifiera orsaken som kan finnas var som helst i systemet. Genom att analysera kan du reducera och avlägsna kvalitetskostnader i produktionen. För att förstå den grundläggande orsaken krävs ett systemperspektiv. Det får du med Smart Connected Assembly! Komponenterna i produktionen är helt integrerade i ett system. Monteringsband, arbetsstationer, verktyg och operatörer bildar ett system tillsammans. Och ditt jobb är helt enkelt att identifiera orsaken, flaskhalsar och kvalitetsrisker.
Smart Connected Assembly-lösningen erbjuder ett brett utbud av teknik för att identifiera och minska defekter.
• Konfigurationshanteringsverktyg möjliggör återanvändning av kvalitetssäkrade konfigurationer
• En virtuell arbetsplats ger kvalitetssäkrad skalning utan ny maskinvara
• Operatörsvägledning ger direkt feedback och stöd för nya processer
• Produkter som Pick-to-light och TrueAngle används för smart kvalitetshantering
Smart Connected Assembly ger värde på så många olika nivåer och med den kan du analysera processen för att hitta orsaken

Slutsats
Smart Connected Assembly minskar inte bara risken för defekter i produktionen utan ser även till att kvaliteten bibehålls över tid. Dessutom hjälper den dig att snabbare identifiera rotorsaken till problem.

Välkommen till Smart Connected Assembly!
Med Smart Connected Assembly kan Industri 4.0 bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde.

Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0 – KLICKA NEDAN