Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Luftmotorer
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Säkerhetsåtgärder mot infektion i tillverkningsanläggningar

6 jul 2020

Kampen mot infektioner och virus som COVID kräver nya säkerhetsåtgärder i produktionen. Implementering av social distansering, kontinuerlig desinfektion av ytor och utrustning, introduktion av personlig skyddsutrustning, med mera, kommer att ställa nya krav på produktionen i Europa. Detta kommer att leda till operationella utmaningar relaterade till operatörernas rörlighet. Dessutom är karantänåtgärder eller viktiga saker som tillgänglighet av delar, alla förknippade också med de nya situationer vi måste hantera i framtiden. Nedan introducerar vi lösningar på hur våra produkter kan hjälpa er att hantera dessa nya utmaningar så att ni kan arbeta i en säker, transparent och mindre stressande miljö samtidigt som ni håller produkternas höga kvalitet, behåller produktivitet och leveranser enligt prognoser. Vi finns såklart tillgängliga för att diskutera tillsammans med er hur vi kan lösa era utmaningar.

Frågor och våra rekommendationer

Vi behöver använda handskar i produktionen, hur kan vi jobba säkert?

Användning av handskar i produktionen är relaterad till risk för att trassla in fingrarna på roterande delar med tyget eller materialet. Med våra fritt roterande ROTACTION-hylsor, får ni en säker lösning när ni använder handskar då dessa lösninga har kåpor för anslutningarna mellan "verktyg och hylsa" och mellan "förlängning och hylsa". Det finns mer än 500 standardartiklar att välja mellan och är tillgängligt för ett stort antal av Atlas Copcos elektriska monteringsverktyg. Läs mer om ROTACTION här.

Bör vi och kan man desinficera Atlas Copcos produktionsverktyg?

Användning av personlig skyddsutrustning såsom plasthandskar vid produktion är nödvändig för att undvika spridning av virus. Men att använda handskar är vanligtvis ett problem för beröring av pekskärmar, men inte med vår industriella skärm Assembly Control Node som också har ett IP65-skydd vilket gör det enkelt och säkert när ni desinficerar enheten. Detsamma gäller STpad, som också kan användas med IP65-skydd. Då datainsamlaren hålls av kvalitetsingenjörer en lång del av skiftet, bör man säkerställa en säker desinfektion vilket den industriella designen möjliggör.

Vi behöver producera enligt riktlinjera för social distans, hur gör vi?

Social distans i produktionen kräver ökat avstånd mellan operatörer och att man minskar både besökare och intern personals närvaro på produktionslinjen. ToolsTalk2 löser detta då mjukvaran stödjer alla nödvändiga åtgärder relaterade till underhåll, uppdateringar, konfiguration, säkerhetskopior etc. av Power Focus 6000 på distans.

Ytterligare rekommendationer och lösningar för säker montering

QA 4.0 platform, Faster quality checks, lower risk​
Snabbare kvalitetskontroller med QA 4.0-plattformen

Med hjälp av QA 4.0-plattformens fördelar, ökar säkerhetsaspekterna under kvalitetssäkringsarbete. Mjukvarans schemaläggningsfunktioner organiserar era kvalitetskontroller så att ni optimerar närvaron av personal på linjen så att ni vet vem, när och var är/var närvarande. Den gemensamma simulatorenhet som STbench möjliggör dessutom snabba kontroller, vilket minskar interaktionen med andra arbetare och minskar risken för infektion. Snabbare test är också säkrare test i dessa tider.

QA platform 4.0, bench, STbench, solution for tool check
Håll avstånd med batteridrivet och fortsätt med momentkontroller på distans

Vår IRC-Connect möjliggör så att ni kan upprätthålla ett säkert operatörsavstånd medan ni utför kvalitetssäkring av verktyget då IRC-Connects upprättar trådlös anslutning med STpad/STpalm upp till 10 m. Dessutom med information från ToolsNet8 löser ni kvalitetsinspektioner och reducerar antalet styrenheter eftersom anslutningar mellan system möjliggör spårning i realtid av verktygets status på monteringslinjen. Mindre inspektioner innebär mindre och säkrare mänsklig interaktion. Dåliga trender i produktionen kommer även utlösa QA-inspektioner automatiskt samt att testplanering kan baseras på det faktiska antalet cykler för ett verktyg.

QA in Assembly Line
Fixa oavslutade produkter ur monteringslinjen

Otillgängliga delar från leverantörskedjan kan tvinga till ofullständiga produkter. Men med Tool Cart får ni en rörlighet som garanterar snabb efterbehandling av produkten med spårbarhet likvärdig produktionslinjen. Omarbetningslösningen guidar operatörer steg för steg för att fixa saknade delar inklusive spårning av nya åtdragningar och identifiering av delar. Systemet ger spårbarhet och kvalitet på alla monteringssteg som en verklig produktion, och undviker så att ni får nyproducerade produkter som är oavslutade och måste parkeras utanför fabriken.

TechCover ToolsNet image
Mjukvarorna som hjälper till med kontroll

Att ta ifatt backloggen ökar sannolikheten för att göra misstag på grund av stress, men med sparade åtdragningsresultat i ToolsNet 8 kan man undvika dessa misstag. Med mjukvaran SQS3 kan ni även återuppta produktionen efter driftstopp och se till att era anställda upprättehåller kvaliteten och prestandan. Då det kan vara utmanande att schemalägga arbetskraften från dag till dag på grund av att personer sätts i karantän, så kan SQS3 Operator Guidance med integrerad processkontroll och visuellt stöd under monteringsoperationer hjälpa till att hålla produktionen under kontroll även om operatörerna byter.

Inspiration Säkerhet Utbildning Säkerhetsinformation Produktinformation