Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Digitalisering av industrin

Hur möter ni utmaningarna och fortsätter att vara ett konkurrenskraftigt och lönsamt företag?

Boka ett kostnadsfritt besök

Vi hjälper er att digitalisera er verksamhet steg för steg

Genom ett besök hjälper vi er att förstå var er verksamhet befinner er idag och kan därifrån sätta upp en strategi för att nå era mål, steg för steg.

VAD FÅR NI UT AV BESÖKET?

Industrin står inför nya utmaningar, men även nya fördelar inom smart-ansluten tillverkning. Utvecklingen drivs av Industri 4.0 – den fjärde industrirevolutionen och digitaliseringen av tillverkning, montering och underhåll. Vi diskuterar tillsammans igenom er verksamhet och visar på hur ni steg för steg kan anpassa er mot en mer automatiserad och digital verksamhet som skapar värde för er. Det handlar om att gå från att jobba reaktivt till proaktivt och på så sätt förbättra kvalitén, öka produktiviteten och minska användningen av energi och kostnader.

FÖR VEM?

  • Fabrikschefer med fokus på att öka konkurrenskraften och företagets lönsamhet

  • Produktionsansvariga med intresse att utveckla och förbättra sina produktionsprocesser för att nå satta produktivitetsmål

  • Avdelningschefer inom kvalité med önskemål att kunna säkerställa kvalitén hela vägen från underleverantörer till färdig produkt

  • Underhållsansvariga med önskemål att kunna jobba förebyggande

  • IT-ansvariga med krav på att hantera allt större datamängder och säkerställa uptime på verksamhetens system.

Boka ert kostnadsfria besök