Våra lösningar

PRS Position Recognition System

Integrerad felsäkring

Kontakt

Atlas Copcos Position Recognition System är ett integrerat, fristående system för felsäkring som erbjuder processäkerhet på hög nivå för applikationer från enkla till komplexa. Systemet innehåller funktionen av ett Power Focus 4000- eller Power MACS 4000-åtdragningssystem med positionskontroll. PRS spårar verktygets exakta position och säkerställer att de rätta skruvarna har dragits åt med korrekt moment, i rätt ordningsföljd. Standardapplikationer inkluderar: högt värde-komponentmontering med låg volym, reparationsstationer och flexibla monteringsceller.

Funktioner

  • Använder kontaktlösa, slitstarka givare
  • Spårar verktygets exakta position
  • Integrerad nollägesmarkering
  • Feljustering, tolerant system

Fördelar

  • Hög produktionskvalitet, oavsett operatör
  • Minskar behovet av ytterligare kvalitetskontroller
  • Hela processdokumentation tillgänglig per applikation och fästelement
Toggle Filtrering

0 product(s) found

No results found