Luftseparering

Tillförlitlig ren tillförsel av luft för anläggningar för kryogeniska gaser för att hjälpa dig med att producera syre, kvävgas och argon på ett säkert sätt

Därför erbjuder vi kompressorer som ger tillförlitlig och kostnadseffektiv försörjning av ren luft från 0,3 till 15 bar – perfekt anpassade för luftavskiljningsprocesser.

Anläggning för kryogeniska gaser

Med våra uthyrningstjänster får du alltid ett snabbt svar, både vid planerade och akuta nödstopp:

100 % oljefria kompressorer för maximal renhet

Class 0 Iso 8573-1

Luften från våra el- och dieseldrivna kompressorer är ISO-certifierad och fri från föroreningar under alla driftförhållanden. Vi har utvecklat dessa för tillämpningar som kräver högsta renhet, till exempel luftseparering med låga temperaturer.

Vi var först i branschen med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att ingen risk för oljeförorening föreligger. Det innebär noll procents risk för skadad eller farlig produktion eller förluster på grund av stilleståndstid – på alla trycknivåer.