Elektronik

För att uppfylla de höga driftkraven inom elektroniktillverkning producerar våra kompressorer luft som är 100 % fri från föroreningar upp till 15 bar för att processerna ska flyta på och bibehålla extremt rena produktionsförhållanden.

Våra flexibla uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp – även när eltillförseln är begränsad.

 • Instrumentluft: 100 % oljefri luft för plockning, pressning, borrning, förflyttning och utplacering av elektroniska komponenter
 • Processluft
 • Rengöringsluft: för rengöring och polering av kretskort, borttagning av kemikalierester på kiselbrickor efter etsning och rengöring av luftknivar vid LCD-skärmstillverkning
 • Kvävgaslödning: tryckluft för kvävgasgeneratorer
 • Hantering av avloppsvatten
 • Elförsörjning: dieseldrivna generatorer för att hantera driftstörningar och strömavbrott

100 % oljefria luftkompressorer sätter standarden inom elektroniktillverkning

PCB card

Våra luftkompressorer är fria från föroreningar och kan användas för en mängd olika tillämpningar inom elektroniktillverkning.

Vi var först med att producera ISO-certifierad ren luft och fortsätter att sätta branschstandarden. Oljefri luft är numera oumbärligt för elektronikindustrin.

 • Smidigare processer, färre kasseringar: oljefri luft förhindrar att instrument kärvar, att avlagringar bildas på elektronikkomponenterna och ger en bättre arbetsmiljö.
 • Lägre felfrekvens för slutprodukten: oljefri luft håller komponenterna fria från avlagringar vid rengöring, vilket förhindrar kortslutning och felfunktion.
 • Färre defekter och kasseringar: oljefri luft i direkt produktion och montering håller arbetsområdet rent och förhindrar avlagringar på slutprodukterna som orsakar fel och kasseringar.
 • Ren gas för hög produktkvalitet: håll kvävgasen ren och förhindra avlagringar på heta komponenter. Olja kan skada membranen som används i luftavskiljningsprocessen. Med ren luft håller du underhållskostnaderna under kontroll.

Fördelar med Atlas Copco Rentals luftkompressorpaket

 • Bränsleeffektiva dieseldrivna maskiner: dra fördel av bränsleeffektivitet och låga utsläpp med våra dieseldrivna modeller
 • Energieffektiva elektriska maskiner: tekniken för drivning med variabelt varvtal (VSD) i de elektriska modellerna ger en perfekt matchning mellan lufttillförsel och begärda energibesparingar på upp till 35 %
 • Tillförlitlighet: toppmoderna kompressorer som är beprövat tillförlitliga: minimera stilleståndstiden med jämna prestanda
 • Utmärkt underhåll: allt rutinunderhåll ingår i hyrpriset
 • Tillgänglighet och komplett service dygnet runt, varje dag: erfarna tekniker tar fram utrustning som passar dina behov; komplett bränsleservice finns tillgänglig
 • Ren luft garanteras: minimera miljöpåverkan med föroreningsfri luft