Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Elektronik

För att uppfylla de höga driftkraven inom elektroniktillverkning producerar våra kompressorer luft som är 100 % fri från föroreningar upp till 15 bar för att processerna ska flyta på och bibehålla extremt rena produktionsförhållanden.

Våra flexibla uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp – även när eltillförseln är begränsad.

 • Instrumentluft: 100 % oljefri luft för plockning, pressning, borrning, förflyttning och utplacering av elektroniska komponenter
 • Processluft
 • Rengöringsluft: för rengöring och polering av kretskort, borttagning av kemikalierester på kiselbrickor efter etsning och rengöring av luftknivar vid LCD-skärmstillverkning
 • Kvävgaslödning: tryckluft för kvävgasgeneratorer
 • Hantering av avloppsvatten
 • Elförsörjning: dieseldrivna generatorer för att hantera driftstörningar och strömavbrott

100 % oljefria luftkompressorer sätter standarden inom elektroniktillverkning

PCB card

Våra luftkompressorer är fria från föroreningar och kan användas för en mängd olika tillämpningar inom elektroniktillverkning.


Vi var först med att producera ISO-certifierad ren luft och fortsätter att sätta branschstandarden. Oljefri luft är numera oumbärligt för elektronikindustrin.


 • Smidigare processer, färre kasseringar: oljefri luft förhindrar att instrument kärvar, att avlagringar bildas på elektronikkomponenterna och ger en bättre arbetsmiljö.
 • Lägre felfrekvens för slutprodukten: oljefri luft håller komponenterna fria från avlagringar vid rengöring, vilket förhindrar kortslutning och felfunktion.
 • Färre defekter och kasseringar: oljefri luft i direkt produktion och montering håller arbetsområdet rent och förhindrar avlagringar på slutprodukterna som orsakar fel och kasseringar.
 • Ren gas för hög produktkvalitet: håll kvävgasen ren och förhindra avlagringar på heta komponenter. Olja kan skada membranen som används i luftavskiljningsprocessen. Med ren luft håller du underhållskostnaderna under kontroll.

Fördelar med Atlas Copco Rentals luftkompressorpaket

 • Bränsleeffektiva dieseldrivna maskiner: dra fördel av bränsleeffektivitet och låga utsläpp med våra dieseldrivna modeller
 • Energieffektiva elektriska maskiner: tekniken för drivning med variabelt varvtal (VSD) i de elektriska modellerna ger en perfekt matchning mellan lufttillförsel och begärda energibesparingar på upp till 35 %
 • Tillförlitlighet: toppmoderna kompressorer som är beprövat tillförlitliga: minimera stilleståndstiden med jämna prestanda
 • Utmärkt underhåll: allt rutinunderhåll ingår i hyrpriset
 • Tillgänglighet och komplett service dygnet runt, varje dag: erfarna tekniker tar fram utrustning som passar dina behov; komplett bränsleservice finns tillgänglig
 • Ren luft garanteras: minimera miljöpåverkan med föroreningsfri luft