Glasproduktion

100 % oljefri luft säkerställer renhet

Vårt stora sortiment oljefria luftkompressorer uppfyller de högsta kraven på renhet för glastillverkning.

Atlas Copcos Rentals tjänster levererar tillförlitlig och kostnadseffektiv luft och kraft så att du kan hålla igång produktionen. Våra uthyrningstjänster kan hjälpa dig att hantera planerade och akuta avbrott för alla användningsområden:

 • Kylluft: 100 % oljefri luft ger ren produktion
 • Glasblåsning: luft som är fri från föroreningar ger optimal renhet
 • Tillverkning av flytgas: tillförlitlig luftförsörjning för att säkerställa kontinuerlig produktion
 • Hantering av avloppsvatten
 • Elförsörjning: mobila generatorer för att hantera driftstörningar och strömavbrott

Fördelar med Atlas Copcos uthyrningspaket med luftkompressorer och generatorer

Glasproduktionslinje
 • Bränsleeffektiva dieseldrivna maskiner: dra fördel av bränsleeffektivitet och låga utsläpp med våra dieseldrivna modeller
 • Energieffektiva eldrivna maskiner: De eldrivna modellerna har drivning med variabelt varvtal (VSD) som anpassar luftproduktionen perfekt efter behovet så att du sparar upp till 35 % energi
 • Tillförlitlighet: Toppmoderna kompressorer som är beprövat tillförlitliga: minimera stilleståndstiden med jämn prestanda
 • Utmärkt underhåll: allt rutinunderhåll ingår i hyrespriset
 • Tillgänglighet och full service dygnet runt, varje dag: erfarna tekniker tar fram utrustning som passar dina behov; komplett bränsleservice finns tillgänglig
 • Garanterat ren luft: undvik hälsorisker för dina anställda med luft som är fri från föroreningar