IGS Europa väljer 100 % oljefri och torr luft för jämn ytbehandling och beklädnad av biomass-/WtE-pannor

6 mar 2019

HVTS-beläggningsprocessen (High Velocity Thermal Spray) kräver oljefri högtrycksluft.

Atlas Copco Rental Rumänien – IGS Europe-projekt

Atlas Copco Rental Rumänien – IGS Europe-projekt

Tjeckienbaserade IGS Europe är en av Atlas Copco Rentals kunder i många länder.

Många pannor med förbränning av biomassavfall som hushållssopor och industriavfall i kraftverk behöver ett mycket tillförlitligt skydd mot anfrätning och korrosion. IGS Europe tillhandahåller skyddsbeläggningslösningar på plats för att förhindra anfrätning under regelbundna panndriftstopp. I en första etapp blästrar IGS ugnsdelen för att se till att ytan är ordentligt förberedd för nästa steg under vilken den kläs med höglegeringsmaterial.

Företaget hyr ofta oljefria kompressorer och torkar under en period av 1 till 30 dagar för att genomföra kortare projekt i Europa.

IGS är en leverantör av innovativa ytskyddslösningar och levererar den mest avancerade HVTS-lösningen (High Velocity Thermal Spray) för skyddsbeläggningar.Sandblästring är en mycket populär metod för att avlägsna salter och andra föroreningar vid rengöring av ytor före HVTS-beläggningsprocessen. Under sandblästringen blåses en blandning av högtrycksluft och ett slipande medium på ytan som behöver rengöras med ett blästringsmunstycke och små ”skott”. Dessa skott kan bestå av små stålkulor, kiselkarbid, granulat, sand, soda, CO2 etc., beroende på materialet som ska tas bort, produktionstakt och önskad finish. Till exempel har Atlas Copcos Rentals mexikanska del hyrt ut en oljefri luftkompressor för isblästring för att varsamt återställa ett legendariskt monument.Vid sandblästring av pannans ugninmatningsmagasin används aluminiumkorn och oljefri luft för att ta bort slagg och rost från ytan. Två viktiga framgångsfaktorer säkerställde ett optimalt resultat för denna process:

  1. Korrekt lufttryck och -flöde är den viktigaste faktorn inom blästring.
  2. Oljefri luft är avgörande på grund av dess renhet. Den garanterar en smidig HVTS-process efteråt, eftersom det inte finns någon risk för att olja (även om det är en begränsad mängd olja) förorenar ytan och IGS egna korrosionsbeständiga legering. Detta kan annars påverka beläggningens vidhäftning på ytan, vilket kan resultera i sämre prestanda över lång tid.

Atlas Copco Rental förser oss med högkvalitativ luft som utgör en stor och viktig del av vår HVTS-beläggningsprocess. Serviceteknikerna är tillgängliga dygnet runt och gav sitt fullständiga stöd vid installations- och urdrifttagningen av anläggningen.

Ondřej Jašek , Projektledare vid IGS Europe

För mer information, vänligen kontakta:

Stora idéer ger snabbare innovationer. Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Atlas Copco är baserat i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder, och har cirka 37 000 anställda samt hade intäkter på SEK 95 miljarder/EUR 9 miljarder under 2018. Läs mer på www.atlascopcogroup.com.

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Kraftteknik, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.

IGS Europe är ett dotterbolag till IGS (Integrated Global Services). IGS har mer än 35 års erfarenhet av att leverera skydd för PC-, biomassa- och WtE-pannor, olje- och gastrycksatta kärl, emissivitetsbeläggningar etc. Läs mer på integratedglobal.com