Atlas Copco Sweden - Särskild uthyrning
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Oljefria kompressorer för offshore-användning

Certifierad oljefri tryckluft, lämplig för offshore-industrin.

Beställ information

Tryckluft är det Atlas Copco gör bäst, och i vår uthyrningspark finns kompressorer i alla former och storlekar.

Seaway heavy lifting – nederländskt offshore-projekt

Projektet Seaway heavy lifting (NL)

För lågt till högt tryck och alla möjliga flöden har vi alltid ett verktyg för jobbet och matchande tillbehör. Våra installationer är kompakta, säkra att använda och uppfyller alla standarder vad gäller offshore och Zon 2. Våra oljefria kompressorer är också ISO 8573-1 Klass 0-certifierade, vilket innebär att det inte finns någon som helst risk för oljeförorening. Läs mer om Klass 0.

  • Riggsäker eller Zon 2-certifierad
  • DNV 2.7-1-godkända lyftramar
  • Korrosionsbeständiga material och komponenter
  • Avancerade säkerhetsfunktioner: gnistfångare, spillfria ramar, automatisk eldsläckare, gas- och flamdetektorer, osv.
Med en extra booster kan utloppstrycket öka med upp till 345 bar(g) eller 5 000 psig. Boostern gör även att du kan expandera flödet upp till 127 m³/min eller 4 500 scfm.Ett urval av våra kompressorer är NORSOK-certifierade. De är utrustade med brand- och gaspaket samt instrument i enlighet med Norsok Z015, zon 1, grupp II B, temperaturklass T3, inklusive: komplett F&G-panel, ATEX- och NEMKO-godkänd.