Beredskapsplanering och alternativ för utrustningshyra för smidig drift

Mer än någonsin tidigare letar företag efter tillförlitliga utrustningslösningar för att maximera produktionen och minimera stilleståndstiden.

Framför allt har tillfälliga luft- och kvävelösningar en viktig roll i att upprätthålla smidig drift under flera faser i industriella projekt.

28 feb 2017

Contingency planning - plan B illustration - blog post
Specialiserade uthyrningslösningar som portabla kompressorer som är 100 % oljefria, kvävgasgeneratorer på plats och tillbehör krävs vanligen av anläggningsägare, EPC*-entreprenörer och allmänna entreprenörer för haverier, projekt med anläggningsuppgraderingar, nybyggen och vid förändringsarbete på eller underhåll av anläggningar.För kort- eller långsiktiga behov, planerade händelser eller oväntade nödsituationer erbjuder specialiserade uthyrningsföretag en rad alternativ för kostnads- och energieffektiva lösningar för tryckluft och kväve. På dessa företag är en grupp kvalificerade ingenjörer utrustade för att konstruera den lämpligaste installationen, med hänsyn till servicekvalitet, miljövård och säkerhet.

Specialiserade uthyrningslösningar: produktsortiment

Luftkompressorer

Luftkompressorer kan kategoriseras som antingen oljefria eller oljesmorda. Vilken typ av kompressor som valts för en tillämpning är avgörande eftersom luftkvaliteten mellan de olika kategorierna varierar kraftigt.

 • TÜV* i Tyskland klassificerar oljefria kompressorer av klass 0 som att de inte har några påvisbara spår av olja i kompressorutloppet, och klass 0 är det som krävs där inte ens den minsta mängd olja tolereras.
 • Oljesmorda kompressorer är endast godtagbara när det är okej med ”oljerester” i tillämpningen. 
 • Enstegs-, tvåstegs- eller trestegskompressorer finns tillgängliga för att ge låg-, medel- och högtrycksluft av klass 0 eller oljeflödad luft.

Dieselmotorer med låga utsläpp och eldrivna oljefria kompressorer är de typer som används mest i industrin.

Lufttorkar

För fuktfri luft kan adsorptionstorkar levereras tillsammans med kompressorer för att uppnå olika daggpunkter. Det typiska daggpunktskravet är –40 °C (–40 °F). Lösningar för extra torr luft med daggpunkter på –70 °C (–94 °F) finns dock också tillgängliga.

Läs vår blogg om torkning för mer information

Kvävgas

Kväveproduktion på plats med hjälp av membranteknik för tillförsel av kvävgas vid olika flöden och tryck, med renhetsgrader på upp till 99 %, blir därför ett förstahandsval för de flesta kunder.

Ett typiskt kvävgasflöde inkluderar klass 0-luftkompressorer och kvävemembran.

 • De flesta kvävetillämpningar i befintliga anläggningar kräver kvävetryck på upp till 150 psi(g)/10 bar(g).
 • För kvävetillämpningar med högre tryck inför och under driftsättning finns även högtrycksluftkompressorer och boosters som överstiger 150 bar(g)/10 bar(g) tillgängliga.

Systemet för kvävemembrangenerering på plats tillhandahåller kväve vid behov och med olika renhetsgrader, flöden och tryck. Det eliminerar också avkokningsförluster under transport och förgasning av flytande kväve, vilka ibland kan vara betydande.

Nyckelfaktorer att ta hänsyn till vid val av en tillfällig utrustningsleverantör

 • Har leverantören en grundlig förståelse för industriprocesser och -behov?
 • Har leverantören utmärkt säkerhetshistorik?
 • Arbetar leverantören med högkvalitativ och tillförlitlig utrustning?
 • Har leverantören kapacitet för en totallösning?
 • Erbjuder leverantören kontinuerlig servicesupport?
 • Kan leverantören tillhandahålla tidigare projektreferenser?

Tillhandahålla en totallösning

När du funderar på att skaffa en specialiserad uthyrningslösning för ett tillfälligt behov är det viktigt att du tittar på totallösningen, inte bara på utrustningstillgången. Det är fördelaktigt att ha beredskapsplanering med tillfälliga luft- och kvävekrav för det kritiska process- och tillämpningssystemet och att arbeta med en leverantör som är väl utbildad i de olika tillämpningarna och som har utmärkta projektlednings- och teknikmöjligheter. En leverantör som är kvalificerad inom detta kan tillföra ett betydande värde under beredskapsplaneringen.

Verksamhetslogistiken kan ofta hanteras från projektets början, till slutförande och installation. Idrifttagning och operatörstjänster kan också vara användbara när arbetskraften på arbetsplatsen är begränsad. Energihantering, t.ex. bränslepåfyllningstjänster, minskar också arbetsbelastningen för projekthantering.

Slutligen bör hänsyn tas till den nivå av fjärrövervakning som krävs. Det är här ett satellitbaserat system kan varna leverantören om potentiella problem. Ett uthyrningsföretag som tillhandahåller den här tjänsten fjärrövervakar maskinparkens prestanda för att förbättra maskinens drifttid och säkerhet.

Utrustningens tillförlitlighet och kvalitet, förmågan att tillhandahålla oljefri luft av högsta kvalitet, specialkunskap och ingenjörsteknik gör ett uthyrningsföretag för tryckluft och kväve till det bästa valet för industrikunder över hela världen.

*EPC: Engineering, Procurement and Construction.

TÜV*: kort på tyska för Technischer Überwachungsverein, på svenska ”tekniska inspektionsföreningen”.

Beredskapsplanering och alternativ för utrustningshyra för smidig drift

explainer icon