Få vattnet att försvinna i tomma intet

Vetenskapen bakom lufttorkning

Som du kan se i vårt blogginlägg om det goda, onda och våta kan den ökade koncentrationen av fukt och kondensat i (komprimerad) luft vara ett allvarligt problem. Det kan bland annat äventyra din infrastrukturs säkerhet, prestanda, effektivitet och livslängd men även kvaliteten på din slutprodukt.

Vilket är varför det här inlägget talar om en av de vanligaste metoderna för att få vattnet att "försvinna". Som du ser är det inget trolleritrick utan 100 % vetenskap.

2 apr 2020

Relativ luftfuktighet: där allt börjar

När det kommer till att ta bort vatten från ekvationen – och från din systemluft – är allt beroende av hur blöt luften är, hur torr du vill få den och hur snabbt.

Låt oss börja med att prata om fukten som redan finns i din luft. Detta uttrycks vanligtvis i termer som "relativ luftfuktighet".

Den relativa luftfuktigheten (RH%) är en procentandel av den maximala mängd fukt som luften kan innehålla (vid en given temperatur och tryck) innan den kondenserar. Hur fullt glaset är innan det börjar svämma över med andra ord. Fast relativ luftfuktighet är inte bara en indikation på hur mycket vatten som finns i luften utan hur mycket vatten luften fortfarande kan absorbera, d.v.s. dess kapacitet att torka! Om RH för den omgivande luften i din fabrik till exempel är 20 % så betyder det att det fortfarande finns 80 % som kan användas för att absorbera fukt där du inte vill att den ska vara. Från vårt perspektiv är glaset därför aldrig halvfullt, utan halvtomt! Eller i det här fallet - 4/5 tomt. Om vi kan generera ett kontinuerligt luftflöde så kan 4/5 användas för att ta vatten ur ekvationen och ut ur ditt system.

Daggpunkt: dit du vill komma

Den torrhetsnivå du vill uppnå uttrycks vanligtvis i termer som daggpunkt, d.v.s. temperaturen vid vilken vattnet i den aktuella luften kommer att kondensera – som dagg på din gräsmatta under morgonen, dimma på ditt badrumsfönster eller is på väggarna i din frys.

Ju blötare luften är desto högre temperatur krävs för att dagg ska bildas. Ju torrare den är desto kallare måste man göra den innan det sker. Detta är praktiskt att ha i åtanke eftersom om du har en viss måldaggpunkt i åtanke så måste luften du injicerar för torkning ha samma värde eller (helst) lägre.

Låt oss ta det sista exemplet: avfrostning av frysen. Att ta bort frosten (som är frusen dagg) innebär vanligtvis att man smälter den, suger upp den med en svamp och torkar av den med en trasa. När du tycker att din frys är helt torr ansluter du den igen och innan du vet ordet av börjar ny is bildas. Varför är det så? Eftersom luften vi "injicerade" i frysen hade en daggpunkt som är högre än frysens driftstemperatur. När temperaturen sjunker under denna daggpunkt kondenserar den lilla mängden fukt i luften för att sedan frysa. Den kan vara lite av en olägenhet i hemmet fast i en processrörsmiljö kan det vara direkt farligt! Det är därför som användning av industritorkar som uppnår daggpunkter på -40 °C och lägre är standardpraxis hos Atlas Copco Rental.

Temperatur: påskyndar processen

När det kommer till att påverka hur snabbt den önskade torrhetsgraden uppnås är det viktigaste vapnet i vår arsenal temperaturen.

Om du någonsin har undrat varför hårtorkar blåser varm luft så är det därför! Genom att öka temperaturen på luften minskar hårtorken den relativa luftfuktigheten genom att öka luftens förmåga att absorbera fukt. Den tillför samtidigt energi till systemet vilket gör att mer vatten avdunstar. 

Det finns dock ett litet problem: även om värmetillförsel påskyndar torkningsprocessen så hjälper det dig inte att uppnå en högre torrhetsnivå. Oavsett hur varm luften blir så kommer den aldrig att kunna uppnå en lägre daggpunkt än daggpunkten för luften som du använder för att torka.

Renhet: den hemliga ingrediensen

Vi har pratat om hur blöt, torr, varm och kall din torkluft ska vara. Men det finns ytterligare ett mycket viktigt element i ekvationen och det är hur ren den är!

Studier visar att partiklar eller aerosoler i luften fungerar som en katalysator och orsaka mättnad och därmed kondens vid mycket högre temperaturer än normalt. Den smutsiga eller orena luftens kapacitet att hålla vatten minskar med andra ord. Precis som renare dieselmotorer har resulterat i mindre smog ökar luftens förmåga att absorbera fukt desto renare den är. Det är därför Atlas Copco tillverkar "Klass 0" oljefria fläktar och kompressorer som tar bort praktiskt taget allt damm, oljeaerosoler och oljeångor från torkluften för extremt effektiv torkning. 

Så nästa gång du använder lufttorkning för att avlägsna fukt eller vatten från dina system och utrustning ska du komma ihåg att den uppnådda torrhetsgraden beror på daggpunkten hos luften du använder och hur lång tid operationen tar beror på dess temperatur och renhet. Vi är övertygade om att vi inte behöver påminna dig om att tid är pengar.

Vill du få reda på mer om våra lösningar för torr, 100 % oljefri tryckluft?

Tom Wouters

Product Marketing Manager – Atlas Copco Specialty Rental Division

Få vattnet att försvinna i tomma intet

explainer icon