Tryck vid geotermisk borrning

Geotermisk vetenskap gör det möjligt att utnyttja reserverna av naturligt varmt vatten som finns djupt nere i jorden. Kraftverk med flera MW byggs i hela Europa för att ge stöd till lokala samhällen och industrier. Men innan byggnationen kan påbörjas måste vi ta oss ner, långt ner i marken.

Gå djupare ner i jorden

En av planetens icke-förorenande energikällor finns i marken. Oavsett väderförhållanden eller om det är dag eller natt är den här källan alltid tillgänglig. Regnvatten sipprar ner genom jordytan och samlas i stora reservoarer. Värmen från jordens kärna värmer upp vattnet i dessa reservoarer.Man kan dra många paralleller till olje- och gasindustrin, vilket är anledningen till att många företag som är aktiva i den här sektorn diversifierar sig till geotermisk borrning. Geotermisk borrning kan delas in i två kategorier. Geotermi nära ytan (upp till 400 m djup) och djup geotermi (mer än 400 m). Den senare kan leverera höga temperaturer som krävs för elproduktion och fjärrvärme och når djup på upp till (eller ned till) 10 km.I grund och botten förs ånga från underjordiska reservoarer via ett rörsystem in i turbiner och driver generatorerna. Detta levererar i sin tur ström till elnätet. Ångan kondenseras till vatten och leds tillbaka till jorden via en insprutningsbrunn – och cykeln fortsätter.Våra oljeinsprutade Y35-luftkompressorer är särskilt utformade för att stödja borrningsutrustning och geotermiska borrningsprojekt. Borrning med ett tryck på 35 bar gör att fler meter kan borras per timme, med lägre totalkostnader per meter. Med de här kompressorerna kan borrningsdjupet nå 500 meter per dag. Motorn i Y35 minskar utsläppen av partiklar och NOx-halten med 50–96 % mer än tidigare modeller. Dessutom förbrukar den betydligt mindre bränsle och kan tillhandahålla luft för olika användningsområden inom industrin samtidigt som optimal effektivitet bibehålls oavsett luftströmmens hastighet. För att öka Y35-kompressorns kapacitet på 35 bar upp till 207 bar kan vi lägga till högtrycksboostern B18 – en stabil, tillförlitlig och effektiv booster som är perfekt för geotermisk borrning.Genom att minska bränsleförbrukningen för vår dieseldrivna utrustning och öka deras prestanda kan Atlas Copco Rental hjälpa till att ytterligare optimera borrningsprojekts avtryck.Vill du veta mer om Y35 och hur den fungerar på fältet? Ta en titt på de här kundberättelserna från Frankrike och Finland. Y35 är också tillgänglig för offshore-tillämpningar.

Tryck vid geotermisk borrning

explainer icon