Nya PBE1600 VSD+

Kostnadseffektiva prestanda, hållbar, inga utsläpp, litet format, låga bullernivåer, raffinaderispecifikationer och plug-and-play. Det här är bara några av fördelarna med PBE1600 VSD+. Den må vara mindre än sina dieseldrivna motsvarigheter, men den kan hantera det (höga) tryck och ge den boost du behöver.

Låt oss prata om siffror

Nollor, hundratal och många fler. Vi börjar med noll. PBE 1600 VSD+ är ISO 8573-1 KLASS 0-certifierad (2010). Det innebär att den luft, argon, kvävgas eller CO2 som du vill boosta uppfyller de högsta standarderna och överensstämmer med de striktaste föreskrifterna. Du kan bara vara 100 % säker med oljefri klass 0-luft. Klicka här om du vill veta mer om vår klass 0-certifiering.

Skadliga utsläpp reduceras också till noll. Eldrivna lösningar som PBE 1600 VSD+ bidrar till att ytterligare minska skadliga utsläpp, och utrustning som den här är perfekt när du har ambitiösa hållbarhetsmål.

En booster förstärker. Det ger upphov till buller. Det finns inte så mycket vi kan göra åt det. Vi lyckades dock få ner bullret till 99 dB(A) när den körs med full effekt.

På tal om full effekt kan vår nya eldrivna booster användas för att boosta luft, kvävgas eller CO2 upp till 25 bar (360 psi) och uppnå ett maximalt flöde på 3 200 m³/h (1 900 cfm). Här är de exakta siffrorna:

Siffror som ingen av oss egentligen tycker om att prata om är vår vikt och storlek. Om det inte är en bra grej. PBE1600 VSD+ väger cirka 4 000 kg och är 4 020 x 1 390 x 2 310 (LxBxH). Eftersom den tar lite plats är den lätt att manövrera runt på arbetsplatsen, men den är ändå tillräckligt robust för att klara av de tuffa förhållanden som vår Rental-utrustning är byggd för.

Den drivande kraften

För rätt tillämpning kan fördelarna med elektrisk drift inte överdrivas: Från förbättrade bullernivåer till noll dieselmotorutsläpp, och från förbättrad effektivitet till enklare service. Varför skulle du inte välja elektrisk drift? Så länge du har en elektrisk strömkälla på arbetsplatsen är en elektrisk kompressor alltid den mest effektiva lösningen.För att sänka dina energikostnader var Atlas Copco först med VSD-teknik (drivning med variabelt varvtal) inom tryckluftsindustrin.VSD leder till stora energibesparingar samtidigt som den skyddar miljön för framtida generationer. Tack vare kontinuerliga investeringar i den här tekniken erbjuder Atlas Copco det största sortimentet av integrerade VSD-kompressorer på marknaden. Kompressorerna följer noggrant luftbehovet genom att automatiskt justera motorns varvtal. Detta resulterar i betydande energibesparingar på upp till 35 %.

Teamwork

För rätt tillämpning kan fördelarna med elektrisk drift inte överdrivas: Från förbättrade bullernivåer till noll dieselmotorutsläpp, och från förbättrad effektivitet till enklare service. Varför skulle du inte välja elektrisk drift? Så länge du har en elektrisk strömkälla på arbetsplatsen är en elektrisk kompressor alltid den mest effektiva lösningen.För att sänka dina energikostnader var Atlas Copco först med VSD-teknik (drivning med variabelt varvtal) inom tryckluftsindustrin.VSD leder till stora energibesparingar samtidigt som den skyddar miljön för framtida generationer. Tack vare kontinuerliga investeringar i den här tekniken erbjuder Atlas Copco det största sortimentet av integrerade VSD-kompressorer på marknaden. Kompressorerna följer noggrant luftbehovet genom att automatiskt justera motorns varvtal. Detta resulterar i betydande energibesparingar på upp till 35 %.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Tom Wouters – Product Marketing Manager – Atlas Copco Specialty Rental Division

Nya PBE1600 VSD+

explainer icon