Vindkraft till havs

Kraft före driftsättning till lägre kostnad

Under det senaste decenniet har vindkraften övergått från en nischteknik till en storskalig industrisektor.

23 jan 2019

Under det senaste årtiondet har vindkraft gått från en nischteknik till en storskalig industrisektor. Om man tittar på havsbaserad vindkraft så leder Europa tydligt den globala marknaden. Cirka 86 % av den globala havsbaserade vindkraftskapaciteten produceras av Europa (1). Storbritannien, Belgien och Danmark ligger i framkant när det kommer till utveckling av havsbaserade vindkraftsparker (2).Utvecklingen av havsbaserade vindkraftsparker innebär andra utmaningar än de som uppstår hos vindkraftsparker på land. Innan ett vindkraftverk kan köras till 100 % måste bladen, vindkraftverket och säkerhetsfunktionerna testas före driftsättningen. Detta kräver en stor mängd kraft. Befintliga generatorer uppfyller dock inte helt de specifika funktionerna hos vindkraftverk till havs. Därför har Atlas Copco Rental utformat en särskild generator från grunden som överträffar de nuvarande.Denna generator kommer att göra det möjligt för vindenergisektorn att producera kraft före driftsättning till en lägre kostnad – ett viktigt genombrott med inverkan på framtiden för havsbaserad vindkraft.

Livscykel för havsbaserade vindparker

1. Planering

Dagens första uppgift, bestämning av platsen för den havsbaserade vindkraftsparken.

2. Konstruktion

När platsen fastställts kan vindkraftverket konstrueras.

Först byggs vindkraftverkets monopile-fundament. En stor pelare hamras bokstavligen ner i havsbotten.

Observera att hamrandet orsakar en stötvåg av ljud som kan vara skadlig för marint liv. En bubbelgardin används vanligtvis för att skydda havslevande djur från denna stötvåg. En enda bubbelridå kan minska den akustiska energin med 90 %! Undrar du hur det fungerar? Läs vårt tidigare blogginlägg om bubbelgardiner och se hur vi även kan stödja denna aspekt av konstruktionsfasen!

För det andra placeras övergångsstycket och en komplett turbin ovanpå monopile-fundamentet.

3. Före driftsättning

Under den här fasen testas vindkraftverket i stor omfattning.

  • Fungerar bladen som de ska?
  • Svänger vindkraftverket med vinden?
  • Aktiveras säkerhetsfunktionerna i tid?

Tänk på att turbinen ännu inte är ansluten till elnätet av säkerhetsskäl. Det är farligt att låta turbinen generera sin egen kraft under fasen före driftsättningen. Vindkraftverket kan inte kontrollera denna nyproducerade elektricitet och kan orsaka stor skada. Fast å andra sidan är det lika farligt att inte slå på turbinen under denna fas. Om det skulle uppstå en storm så kan inte bladen vända sig bort från vinden. Det är därför vindkraftssektorn vänder sig till generatorer för produktion av ström.

4. Efter driftsättning

Slutsteget omfattar driftaktiviteter och underhåll av vindkraftverket.

Befintliga generatorer ligger efter

Befintliga generatorer uppfyller inte de specifika kraven från utvecklare av havsbaserade vindkraftsparker. Till att börja med väger de nuvarande maskinerna för mycket. Som en konsekvens måste generatorerna förbli ombord på ett fartyg och flyta bredvid det havsbaserade vindkraftverket. Detta är en högrisksituation med hög kostnad eftersom fartygets ankare eventuellt kan träffa en elkabel på havsbotten.
Dessutom måste vindkraftsföretaget hyra ett tunglyftsfartyg för vilket kostnaderna lätt kan uppgå till ett 6-siffrigt belopp.

Ny Power Module 30-generatorn är perfekt skalad för vindkraftsindustrin

Vindkraftsindustrin blomstrar och letar efter sätt att bygga större och bättre vindkraftverk.
Atlas Copco Rental vill förbli en favoritpartner inom denna industri och designade en generator som kan stödja under installationen av framtida havsbaserade vindkraftsparker.

Den toppmoderna generatorn var tvungen att uppfylla följande villkor: lätt, liten, lätt att ansluta och pålitlig. Fram till idag fanns inte denna kombination på marknaden. Atlas Copcos ingenjörer började från början och byggde en ny specialgenerator - Power Module 30.

Atlas Copco Rental utvecklade den här nya offshorelösningen för att minska driftsättningskostnaderna och möta kraven från vindkraftverksindustrin.
Specialenheten Power Module 30 är lättare (under 1 000 kg) än befintliga generatorer. Den kan enkelt placeras på vindkraftverkets övergångsdel utan behov av ett tunglyftfartyg. En handkran räcker för att lyfta upp generatorn på själva vindturbinen. Detta är mycket säkrare och minskar driftsättningskostnaderna avsevärt.
Dessutom kan den nya Power Module 30 enkelt kopplas till andra enheter. De sammankopplade generatorerna "pratar med varandra" via ett parallellsystem. På så sätt kan de dela på lasten om en generator inte räcker.

Allt ovanstående gör denna nya Power Module 30-generator till ett perfekt val för vindkraftindustrin: den är inte bara snabbare och mer pålitlig än befintliga modeller utan säkerställer även ett kostnadseffektivt projekt.

1 Källa:https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Local-impact-global-leadership.pdf
2 Källa:https://www.cnbc.com/2018/07/26/wind-power-growth-set-to-slow-in-europe-during-2018.html

Planerar du ett liknande projekt? Låt oss hjälpa dig!

Julio Tome

Marknadsföringschef (Power & Flow) på Atlas Copco Specialty Rental Division

Vindkraft till havs

explainer icon