Varför 100 % oljefri luft är avgörande vid test av jetmotorer

För flygtransporter gäller de högsta standarderna vad gäller säkerhet, tillförlitlighet, effektivitet och miljö, och för lämplig tryckluft för utvecklingstest av jetmotorer är det ingen skillnad. 

24 aug 2017

När en tillverkare av jetmotorer utvecklar en ny motor utförs omfattande tester i flera år innan den släpps ut på marknaden. Under utvecklingsperioden utförs flera kritiska tester på motorn för att bevisa att den uppfyller tillverkarens konstruktionskriterier och att den även uppfyller branschstandarder och regelverk.

Vissa av dessa tester inbegriper insug av material som finns i flygförhållanden, t.ex. vatten, hagel, snö, is, damm, sand och skräp. För att utföra lyckade tester av insugsprocessen på marken måste man simulera de förhållanden som förekommer på flyghöjder. Tryckluft behövs som energikälla för att driva in testmaterial i motorn, så som sker under flygningar. För den här tillämpningen är inte vilken tryckluftskälla som helst tillräcklig eller acceptabel, och det krävs vanligen också flera tusen kubikfot per minut med en betydande flödesvolym.

Med så många känsliga mätsonder och viktiga instrument som används är motortillverkarna noga med luftkvaliteten. 100 % oljefri tryckluft är den standard som används i branschen av en mängd olika anledningar.

Det mest uppenbara skälet är att det inte finns någon olja vid atmosfäriska flygförhållanden, så oljesmorda luftkompressorer är helt enkelt inte lämpliga för dessa tester. Spår av olja i tryckluftsflödet kan också ge felaktiga testdata.

Det finns inte tid för fel eller bakslag från dålig datainsamling, så det är viktigt att eliminera risken för föroreningar genom att använda 100 % oljefri luft.

En annan viktig faktor som beaktas är när material skickas genom motorn och skjuts ut i atmosfären igen baktill. Testplatserna är vanligen stora öppna fält på grund av de stora volymer tryckluft som används för testning. Om det finns spår av olja i luftströmmen kan det utgöra en risk för miljöförorening.

Luftkompressorer använder antingen oljefri teknik eller oljesmord teknik, det finns inget mellanting. Namn som ”instrumentkvalitet” och ”tekniskt oljefri” låter bra och får konsumenterna att tro att det inte finns några oljerester, men det är inte sant. Det finns flera sätt att avgöra om en luftkompressor är helt oljefri. Mer information om detta finns i vårt blogginlägg ”Varför ska jag använda verkligt oljefri luft” ...

Varför 100 % oljefri luft är avgörande vid test av jetmotorer

explainer icon