โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

SQS3 Scalable Quality Solution 3

Error proofing software for product assembly processes

ติดต่อเรา

The Scalable Quality Solution 3 (SQS3) is a comprehensive software solution that drives quality, process reliability and transparency, as well as product safety at your assembly stations. It guides your tool operators through the assembly process leaving no room for error or oversight. The Scalable Quality Solution SQS3 eliminates errors regardless of whether you start with a single station, a production cell or whether you want to manage the process of your assembly line. You can connect up to 10 stations, even different products or variations of products. Therefore, SQS3 is also ideally suited for sub assembly, backup stations, and rework areas.

Features

 • Visual operator guidance
 • Tool interlock
 • Handles multiple variants of the same product
 • Part verification
 • Digital I/O capability
 • Traceability
 • Integrated user friendly interface

Benefits

 • Improved productivity
 • Increased flexibility
 • Lower production costs
 • Reduced training time for new operators

Download our relevant leaflets for Scalable Quality Solution here:

Discover the benefits of SQS3 clicking on the video link below:

Toggle การกรอง

18 product(s) found

SQS3 Std. Edt. SW and Lic 1pcs

8434238001

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Software releases
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : USB
SQS3 Std. Edt. SW and Lic 1pcs
EL. DEL. SQS3 Std Edition

8434238002

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Instance license
 • Number of licenses : 1
EL. DEL. SQS3 Std Edition
SQS3 Std Edition License 1pcs

8434238003

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Instance license
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : Label
SQS3 Std Edition License 1pcs
SQS3 Std Edition License 2pcs

8434238004

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Instance license
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : Label
SQS3 Std Edition License 2pcs
EL. DEL. SQS3 Tool

8434238009

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Spindle license
 • Number of licenses : 1
EL. DEL. SQS3 Tool
SQS3 Tool License 1pcs

8434238010

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Spindle license
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : Label
SQS3 Tool License 1pcs
SQS3 Tool License 2pcs

8434238011

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Spindle license
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : Label
SQS3 Tool License 2pcs
EL. DEL. SQS3 PLC

8434238012

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Instance license
 • Number of licenses : 1
EL. DEL. SQS3 PLC
SQS3 PLC License 1pcs

8434238013

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Instance license
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : Label
SQS3 PLC License 1pcs
SQS3 PLC License 2pcs

8434238014

อุปกรณ์เสริม อะไหล่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • Type : Instance license
 • Language support : English, German, Chinese
 • Media : Label
SQS3 PLC License 2pcs