Đóng
Extended-warranty-thumbnail-D2.jpg

Hợp đồng dịch vụ Bảo hành mở rộng

Cách đúng đắn để giữ bơm mới của bạn hoạt động ở hiệu suất cao nhất.

Chăm sóc bảo hành mở rộng

Gói Chăm sóc bảo hành mở rộng của chúng tôi là cách tốt nhất để giữ bơm mới hoạt động ở hiệu suất cao nhất.

Gói dịch vụ kết hợp bảo hành mở rộng với tất cả công việc bảo trì định kỳ được cung cấp bởi Kỹ sư dịch vụ Atlas Copco của bạn cùng với dầu và bộ phận mòn chính hãng.  

An tâm tuyệt đối

Với việc mở rộng bảo hành nhà máy đến 5 năm, bạn bảo vệ khoản đầu tư mới trước các sự kiện bất ngờ. Atlas Copco sẽ chăm sóc tất cả hoạt động bảo trì phòng ngừa trên bơm và thực hiện mọi công việc sửa chữa trong sự kiện bất thường cần thiết.  

Hiệu suất chân không cao nhất

Các kỹ sư dịch vụ của chúng tôi là các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm về bơm chân không. Chuyên môn của họ kết hợp với dầu và các bộ phận chính hãng của Atlas Copco nghĩa là bơm của bạn sẽ liên tục cung cấp hiệu suất chân không cao nhất lâu dài trong tương lai.

Tự do tập trung

Là nhà sản xuất, bạn trông cậy vào nguồn cung chân không. Nhưng bạn có nhiều việc quan trọng khác cần chăm lo hơn là bảo dưỡng bơm. Đó là lý do chúng tôi ở đây – để chăm sóc bơm chân không mới từ ngày đầu tiên – để bạn có thể tập trung vào việc kinh doanh.

Bạn có câu hỏi nào không? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi:

✔︎ Hợp lệ Số không hợp lệ Mã quốc gia không hợp lệ Quá ngắn Quá dài

Khi bạn gửi yêu cầu này, Atlas Copco sẽ có thể liên hệ với bạn thông qua thông tin được thu thập. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Kỹ thuật chân không

Hợp đồng dịch vụ Bảo hành mở rộng

explainer icon

Hợp đồng dịch vụ Bảo hành mở rộng

explainer icon