Viktigheten av administrasjon av luftverktøy for en effektiv installering

Hva synes du er viktig for å oppnå høy produktivitet og optimal funksjon med luftverktøy? Det som er viktig er å ha en optimalisert luftinfrastrukturinstallasjon. Etter å ha valgt riktig verktøy for jobben, må man legge inn en ekstra innsats på luftinfrastrukturen. Når det gjelder trykkluftsystemer, er lufttrykk og luftstrøm to av de vanligste termene – la oss først forstå hva disse betyr og hvordan de måles:

Lufttrykk

Luftstrøm

Bestemmer kompressorens evne til å utføre en bestemt mengde arbeid på et gitt tidspunkt. Kompressoren må levere den riktige mengden trykk, eller kraft, som trengs for å fullføre prosessen. For lite trykk betyr at jobben ikke blir utført, mens for mye trykk kan skade utstyret og forårsake uventede feil. Det er kompressorens evne til å fortsette å utføre en bestemt oppgave. Hvor mye strøm som trengs, avhenger av hvor lang tid som er nødvendig for å fullføre oppgaven. Med utilstrekkelig strøm, må kompressoren ta pauser for å gjenoppbygge trykket i kompressorens reservetank. Strøm er volumet med væske gjennom en overflate per tidsenhet.

Mål: Kraftenheter per arealenhet. Bar er en metrisk enhet og psi er en engelsk enhet.

Mål: L/s (liter per sekund) eller cfm (kubikkfot per minutt) ved et bestemt trykk.

For å forbedre luftlinjeinstalleringen, og gir mer kraft og effektivitet til produksjonen som er avhengig av luftverktøyet, er det viktig å vite hva som er galt og hva er riktig

Dette skal ikke gjøres:

 • Feil lufttrykk: Mange bedrifter bruker luftverktøyene sine med et for lavt eller feilinnstilt lufttrykk. Ytelsen til verktøyet er avhengig av riktig oppsett av luftinfrastrukturen.
 • Valg av feil pneumatisk utstyr: Feildimensjonerte slanger og gammelt pneumatisk utstyr blir vanligvis oversett i et trykkluftsystem, og dette er ofte den viktigste kilden til problemet. Et pneumatisk verktøy trenger vanligvis 6,3 bar (90 psi) for å kunne brukes med nominell effekt. Hvis driftstrykk reduseres med 1 bar (15 psi), fører det til et produktivitetstap på 25–30 %.
 • For mange (ekstra) tilkoblinger: Hvis det legges til flere luftverktøy, rør og tilkoblinger i et eksisterende luftsystem, øker mengden med trykkfall og systemet vil miste effektiviteten. Dette vil i sin tur øke driftskostnadene til luftkompressoren og luftinfrastrukturen.


 • Dette er riktig å gjøre:

 • Planlegg luftinfrastrukturen i en fabrikk og bruk riktige produktoppsett som vil være nyttige når det gjelder verktøyeffektivitet, energiutnyttelse og minimering av systemets driftskostnader.
 • Velg riktig luftverktøy, ettersom trykkfallet i en installasjon avhenger av mengden luftstrøm som er nødvendig for luftverktøyet: jo mer strøm – desto høyere trykkfall
 • Anlegg bør dimensjonere kompressorene sine slik at de har riktig luftvolum og strømningshastighet for det aktuelle bruksområdet for å sikre at energi ikke går tapt


 • Her er noen anbefalinger for hvordan kan vi forbedre luftlinjen ved hjelp av noen små tiltak:

  Smøring kan forlenge levetiden. Bruk et filter og en regulator for å stille inn og overvåke ren, tørr, smurt luft.

  Avstand – hold så kort avstand som mulig. Bruk riktig type slange, maks. 3–5 meter / 10–16 fot.

  Størrelsen på inntaksgjenget. Velg riktig nippel for hvert verktøy. Koplinger med full gjennomstrømning for best ytelse.

  Luftforbruk. Vurder å bruke større rør og koplinger for å sikre riktig lufttrykk til verktøyene.

  Trykkfall som tillates. Unngå lekkasjer, lytt etter dem.

  Arbeidsmiljø. Monter et mer motstandsdyktig luftledningssystem hvis arbeid utføres utendørs eller i tøffe miljøer.


  Du kan laste ned rapporten vår Administrering av luftverktøy på fem minutter for å få mer informasjon. Sjekk ut vår trykkluftinfrastruktur og vårt utvalg av luftverktøy.