Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Viktigheten av administrasjon av luftverktøy for en effektiv installering

Hva synes du er viktig for å oppnå høy produktivitet og optimal funksjon med luftverktøy? Det som er viktig er å ha en optimalisert luftinfrastrukturinstallasjon. Etter å ha valgt riktig verktøy for jobben, må man legge inn en ekstra innsats på luftinfrastrukturen. Når det gjelder trykkluftsystemer, er lufttrykk og luftstrøm to av de vanligste termene – la oss først forstå hva disse betyr og hvordan de måles:

Lufttrykk

Luftstrøm

Bestemmer kompressorens evne til å utføre en bestemt mengde arbeid på et gitt tidspunkt. Kompressoren må levere den riktige mengden trykk, eller kraft, som trengs for å fullføre prosessen. For lite trykk betyr at jobben ikke blir utført, mens for mye trykk kan skade utstyret og forårsake uventede feil. Det er kompressorens evne til å fortsette å utføre en bestemt oppgave. Hvor mye strøm som trengs, avhenger av hvor lang tid som er nødvendig for å fullføre oppgaven. Med utilstrekkelig strøm, må kompressoren ta pauser for å gjenoppbygge trykket i kompressorens reservetank. Strøm er volumet med væske gjennom en overflate per tidsenhet.

Mål: Kraftenheter per arealenhet. Bar er en metrisk enhet og psi er en engelsk enhet.

Mål: L/s (liter per sekund) eller cfm (kubikkfot per minutt) ved et bestemt trykk.

Air line installation

For å forbedre luftlinjeinstalleringen, og gir mer kraft og effektivitet til produksjonen som er avhengig av luftverktøyet, er det viktig å vite hva som er galt og hva er riktig

Dette skal ikke gjøres:

 • Feil lufttrykk: Mange bedrifter bruker luftverktøyene sine med et for lavt eller feilinnstilt lufttrykk. Ytelsen til verktøyet er avhengig av riktig oppsett av luftinfrastrukturen.
 • Valg av feil pneumatisk utstyr: Feildimensjonerte slanger og gammelt pneumatisk utstyr blir vanligvis oversett i et trykkluftsystem, og dette er ofte den viktigste kilden til problemet. Et pneumatisk verktøy trenger vanligvis 6,3 bar (90 psi) for å kunne brukes med nominell effekt. Hvis driftstrykk reduseres med 1 bar (15 psi), fører det til et produktivitetstap på 25–30 %.
 • For mange (ekstra) tilkoblinger: Hvis det legges til flere luftverktøy, rør og tilkoblinger i et eksisterende luftsystem, øker mengden med trykkfall og systemet vil miste effektiviteten. Dette vil i sin tur øke driftskostnadene til luftkompressoren og luftinfrastrukturen.


 • Dette er riktig å gjøre:

 • Planlegg luftinfrastrukturen i en fabrikk og bruk riktige produktoppsett som vil være nyttige når det gjelder verktøyeffektivitet, energiutnyttelse og minimering av systemets driftskostnader.
 • Velg riktig luftverktøy, ettersom trykkfallet i en installasjon avhenger av mengden luftstrøm som er nødvendig for luftverktøyet: jo mer strøm – desto høyere trykkfall
 • Anlegg bør dimensjonere kompressorene sine slik at de har riktig luftvolum og strømningshastighet for det aktuelle bruksområdet for å sikre at energi ikke går tapt


 • Her er noen anbefalinger for hvordan kan vi forbedre luftlinjen ved hjelp av noen små tiltak:

  Smøring kan forlenge levetiden. Bruk et filter og en regulator for å stille inn og overvåke ren, tørr, smurt luft.

  Avstand – hold så kort avstand som mulig. Bruk riktig type slange, maks. 3–5 meter / 10–16 fot.

  Størrelsen på inntaksgjenget. Velg riktig nippel for hvert verktøy. Koplinger med full gjennomstrømning for best ytelse.

  Luftforbruk. Vurder å bruke større rør og koplinger for å sikre riktig lufttrykk til verktøyene.

  Trykkfall som tillates. Unngå lekkasjer, lytt etter dem.

  Arbeidsmiljø. Monter et mer motstandsdyktig luftledningssystem hvis arbeid utføres utendørs eller i tøffe miljøer.


  Du kan laste ned rapporten vår Administrering av luftverktøy på fem minutter for å få mer informasjon. Sjekk ut vår trykkluftinfrastruktur og vårt utvalg av luftverktøy.