Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Fordeler ved bruk av luftverktøy i stedet for elektriske verktøy

Produsenter vil alltid se etter måter å redusere kostnader på samtidig som de forbedrer produksjonen. Selv om den innledende innkjøpskostnaden for et elektrisk verktøy er attraktiv, tilbyr de pneumatiske verktøyene lavere totale eierkostnader og større produktivitet i det lange løp. Hvorfor det?

30. juni 2020

Støperier og metallproduksjon Myndigheter og forsvar Generell industri Produkter Artikler Produsent av originalt utstyr Luftfart Elektronikk Bilindustri Industriverktøy og systemløsninger Atlas Copco Tungt utstyr og maskiner Båtbygging Energi Jernbaneindustri

Her er noen årsaker til pneumatiske verktøy er bedre enn elektriske verktøy:

Overlegen ergonomi – for slipemaskiner med høy produktivitet er de viktigste ergonomiske faktorene vekt og vibrasjonsnivå på verktøyet. Å holde en tung slipemaskin gjennom en hel arbeidsdag fører til stress og belastning på operatøren. Hvis operatøren også utsettes for høye vibrasjonsnivåer fra slipemaskinen, blir situasjonen enda verre. Arbeidsprosessen tar mer tid, og operatøren løper en stor risiko for fremtidige arbeidsrelaterte skader med sykefravær som resultat.

Effekt-til-vekt-forhold – Pneumatiske slipemaskiner har et bedre effekt-til-vekt-forhold enn elektriske slipemaskiner. Enkelt sagt utvikler pneumatiske slipemaskiner mye mer effekt i forhold til størrelse og vekt sammenlignet med de fleste andre motortyper. Produsenter av elektriske verktøy klassifiserer ofte effekten i verktøyene sine etter wattforbruket som mates inn i de elektriske motorene. Det som ikke oppgis i spesifikasjoner for elektriske verktøy er at effekten som mates inn i den elektriske motoren, ikke er det samme wattforbruket som kommer til spindelen. Faktisk kommer bare 50 til 60 % av det nominelle wattforbruket til slipemiddelet som er montert på verktøyet. Med pneumatiske slipemaskiner, derimot, tilsvarer inngangseffekten utgangseffekten. Et luftverktøy med nominelt én hestekraft vil gi én hestekraft med materialfjerningseffekt på spindelen.

Økt produktivitet – En pneumatisk slipemaskin er ikke følsom for overbelastninger og kan opprettholde angitt effekt, noe som gir en høyere produksjonstakt. Operatøren som bruker et elektrisk verktøy, må være forsiktig, ikke overbelaste verktøyet da dette vil skade motoren – noe som fører til dyre reparasjoner eller utskifting av verktøyet.

Ingen fare for elektrisk støt – Slipemaskiner i alle varianter brukes ofte i miljøer der fuktighet, ledende materialer og brennbare væsker er tilstede. Skadde ledninger og kabler utgjør en risiko for operatørsikkerheten som resulterer i et elektrisk støt. Dessuten er metallprodusenter ofte avhengige av brannfarlige kjemikalier, som aceton, til å rengjøre og klargjøre metaller før sveising. Pytter av sølt væske kan raskt antennes ved defekte elektriske ledninger. Dampkonsentrasjoner kan være høyere ved arbeid i trange områder som de man finner i gruveindustrien og tankrengjøringsbransjen. Luftverktøy, derimot, bruker ikke elektrisitet og luftmotorene med roterende lameller generer ingen gnister.

Høy ytelse i krevende miljøer – De to største truslene som påvirker levetiden til elektriske verktøy, er støv og varme – å miste dem i vann eller steke dem under en varm sol hjelper heller ikke. Av natur har elektriske motorer en nominell driftssyklus som må følges. Uten periodisk hvile kommer varmen som genereres av motoren selv, til å redusere ytelsen og til slutt forårsake for tidlig verktøysvikt. Dessuten er generering av partikler en naturlig del av alle materialfjerningsprosesser. Med motorrommene med åpen grill som er nødvendige for kjøling, er elektriske verktøymotorer mer utsatt for oppsamling av støv og smuss. Luftverktøy, derimot, er utviklet spesielt for bruk i støperier, skipsverft, off-shore-oljeplattformer, kraftverk, metallproduksjonsanlegg og petrokjemiske foredlingsanlegg. Luftverktøy har en driftssyklus på 100 %, som betyr at de er utformet for å kjøre 24 timer i døgnet 7 dager i uken .

Enkel service – en industriell slipemaskin er ikke engangsutstyr. De kan regelmessig bygges om og vedlikeholdes i mange år. Det gjennomsnittlige vedlikeholdsintervallet for et elektrisk verktøy er mellom 60 og 120 timer. Etter det trenger verktøyet vanligvis børster. Til sammenligning går et luftverktøy for verksteds-/vedlikeholdsbruk i gjennomsnitt i 200 timer mellom serviceintervaller mens en industrislipemaskin kan gå i 2000 timer mellom justeringer.

Advantage air tool
Konklusjon – Uansett om du fjerner grader fra deler i et maskinverksted, forbereder et underlag for lakkering eller skiller løp og stigerør i et støperi, har alle som mål å få produktet ut gjennom døren raskere. Med pneumatiske slipemaskiner bruker du mindre tid på å gjennomføre oppgaven og føler deg tryggere og mer komfortabel mens du gjør det. Med nominell driftssyklus på 100 % og lange serviceintervaller, kommer du i tillegg til å bruke mer tid på å jobbe og mindre tid på vedlikehold av verktøy. Selv om innkjøpsprisen på en pneumatisk slipemaskin kanskje er høyere, er det de totale eierkostnadene som teller. Luftverktøy er en god investering som resulterer i betydelige gevinster i produksjonsproduktivitet.